Stichting Vrienden Elisabeth Park

Stichting Vrienden van verpleeghuis St. Elisabeth is ontstaan ​​en opgericht in 1988 door mensen die zich betrokken voelden bij het toenmalige woonzorgcentrum. Op het terrein van het voormalige klooster zijn op een prachtige plek in de bossen van Lage Vuursche in 2018 nieuwe locaties geopend voor mensen met dementie of een beperking.

Doelstelling

Solidariteit en waarde toevoegen aan het leven van kwetsbare ouderen is steeds het leidende beginsel ​​van de stichting. Zij tracht dit doel te bereiken door het werven van gelden, onder meer via donateurs, giften, legaten en erfstellingen. Deze financiële ondersteuning biedt mogelijkheden voor aanvullende voorzieningen, middelen en activiteiten voor de bewoners van Elisabeth Park, die niet uit het reguliere zorgbudget bekostigd kunnen worden. Door iedere keer de verlangens en wensen van cliënten voorop te stellen, worden keuzes weloverwogen gemaakt. Iedere uitgave voegt werkelijk iets toe in de beleving van geluk en ontspanning van cliënten. Op deze manier wil Stichting Vrienden van Elisabeth Park nét dat beetje extra bieden dat het leven aangenamer maakt. We gunnen iedere cliënt meer momenten van onbezorgd genieten, bijzonder verwonderen en heerlijk ontspannen!

Activiteiten

In de jaarrekening staan ​​alle activiteiten beschreven. Enkele projecten die door de Stichting Vrienden zijn gesteund en gerealiseerd, zijn o.a.:

  • Dagtochtjes met de “Hinnikwagen”
  • Aanschaf cliënten rolstoelbus
  • Nieuwe beplanting binnentuin
  • Aanschaf hersentrainer
  • Bekostiging optreden “Vergeet mij nietjes”
  • Aanschaf fietslabyrint

Steun ons

Bovenstaande en soortgelijke projecten konden en kunnen alleen worden gerealiseerd door de financiële bijdragen van Vrienden en donateurs. Extra Vrienden zijn natuurlijk altijd van harte welkom. U kunt de Stichting Vrienden van St. Elisabeth steunen op vele manieren, passend bij uw mogelijkheden en wensen.
Draagt ​​u de cliënten ook een warme hart toe? Doe dan mee!

Eenmalig doneren
U kunt eenmalig doneren en uw gift overmaken op ons bankrekeningnummer Stichting “Vrienden van verpleeghuis St. Elisabeth”: NL51 INGB 0652 6728 17.

Voordelige, periodieke schenkingen
Overweegt u de Stichting Vrienden van Elisabeth Park enkele jaren achter elkaar te steunen, dan is het mogelijk een periodieke schenkingsovereenkomst af te sluiten, waarbij u overeenkomt ten minste gedurende vijf jaar een vast bedrag te schenken. Op deze manier zijn donaties namelijk volledig aftrekbaar van de belasting. Voor bedrijven bestaat een regeling in de vennootschapsbelasting die giftenaftrek mogelijk maakt.

ANBI-status

De Stichting Vrienden van verpleeghuis St. Elisabeth is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de Stichting Vrienden zijn fiscaal aftrekbaar. Conform deze status ontvangen de bestuursleden geen bezoldiging.

Gerelateerde bestanden

De beschikbare jaarrekening van de Vrienden van Elisabeth Park kunt u hier inzien.

Het jaarverslag 2021 van de Vrienden van Elisabeth Park leest u hier.