Algemene Voorwaarden Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT)

Algemene Voorwaarden zijn schriftelijke afspraken tussen een cliënt en zorgaanbieder en regelen de rechten en plichten van zowel cliënt als zorgaanbieder. De Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en uit bijzondere delen. Het algemeen deel is altijd van toepassing ongeacht de zorg die een cliënt ontvangt. De bijzondere delen zijn alleen van toepassing als een specifieke soort zorg wordt verleend.

De Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door een aantal organisaties, waaronder ActiZ. Silverein is lid van ActiZ. Op 25 mei 2018 werd de nieuwe privacywet (AVG) van kracht. De Algemene Voorwaarden zijn hierop aangepast. In 2022 zijn de voorwaarden na evaluatie opnieuw aangepast. Hieronder vindt u het algemeen deel en de bijzondere delen van de Algemene Voorwaarden van 2022 en de wijzigingen t.o.v. 2018: