Revalidatie en herstel

Moet u na een ziekenhuisopname nog revalideren of herstellen? Silverein is gespecialiseerd in geriatrische revalidatie en biedt eerstelijns verblijf (ELV).

Geriatrische revalidatie

Silverein is gespecialiseerd in geriatrische revalidatie, zoals zorg en behandeling na een beroerte, een heupfractuur, een nieuwe knie of heup, een amputatie, na ziekenhuisopname in verband met een oncologische behandeling en overige aandoeningen.

Silverein revalidatie & herstel heeft, afhankelijk van uw indicatie, verschillende mogelijkheden om samen met u aan uw herstel te werken. Dit varieert van intern verblijf van een aantal weken op een van onze locaties en dagrevalidatie tot poliklinische begeleiding. De deskundige medewerkers van Silverein zijn ervaren in de behandeling en begeleiding van beperkingen die ouderen ervaren als gevolg van meervoudige- en complexe gezondheidsproblematiek.

Eerstelijns verblijf

Eerstelijnsverblijf (ELV) is een kortdurend verblijf in een zorginstelling. U kunt gebruik maken van ELV als u tijdelijk om een medische reden niet thuis kunt wonen. Er wordt onderscheid gemaakt in twee soorten eerstelijns verblijf: laag complex en hoog complex. U komt in aanmerking voor Eerstelijnsverblijf laag complex als het gaat om medische zorg en/of behandeling vanwege een enkelvoudige aandoening. U komt in aanmerking voor Eerstelijnsverblijf hoog complex wanneer u om medische redenen tijdelijk zorg en/of behandeling nodig heeft vanwege meerdere, elkaar beïnvloedende aandoeningen of beperkingen.