Dagbesteding in ontmoetingscentra

Krijgt u te maken met lichamelijke beperkingen of beginnende geheugenproblemen? In de ontmoetingscentra kunt u uw lichamelijke en geestelijke conditie op peil houden en oefent u ook uw sociale vaardigheden. De activiteiten zijn altijd afgestemd op uw wensen en behoeften.

Op onze ontmoetingscentra zet het team zich in om leuke en zinvolle dagbestedingen te bieden, afgestemd op uw wensen en behoeften. Actief bezig zijn, heeft u een positief effect op uw welzijn en zorgt ervoor dat u langer zelfstandig kunt blijven.

Een programma speciaal voor u

Bezoekt u een ontmoetingscentrum en heeft u een indicatie? Er staat een professioneel team voor u klaar, gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met lichamelijke beperkingen of met (beginnende) dementie. Bij het samenstellen van uw programma gaat het er vooral om wat ú wilt.

Samen met u stemt de coach van het ontmoetingscentrum de dagbesteding en/of dagbehandeling af op uw wensen. De coach coördineert de activiteiten en maakt afspraken met u en de mensen om u heen. U krijgt een persoonlijk programma of u sluit aan bij een groep. Samen zorgen we ervoor dat u zich thuis voelt.

Er zijn aparte groepen voor mensen met een vorm van afasie, dementie, Parkinson, en/of een lichamelijke beperking. Uw programma op maat kan bestaan uit geheugentraining, handfunctietraining, bewegingsactiviteiten, het voeren van een themagesprek of muziektherapie.

We vullen het programma aan met andere activiteiten, zoals de krant voorlezen, een spelletje doen of wandelen. Komt u de hele dag, dan staat er een lunch voor u klaar. Hoe de dagbesteding er voor u ook precies uitziet, het belangrijkste is dat u zoveel mogelijk blijft doen wat u gewend bent.

Wie betaalt uw deelname?

We kunnen inzichtelijk voor u maken wat de kosten zijn voor dagbesteding en hoe deze worden vergoed.

Voor het regelen van uw indicatie kunt u ook contact opnemen met het WMO-loket in uw gemeente. De casemanager dementie of de coach van het ontmoetingscentrum kan u hierbij begeleiden.
Bent u zelf niet in de gelegenheid het vervoer te organiseren, dan kan dat worden meegenomen in de indicatie.

Geen indicatie?

Heeft u geen indicatie? Dan betaalt u zelf een kleine bijdrage. Dit is een vast bedrag per activiteit of dagdeel. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en eventuele kosten. Neem vooral contact op met een van de coaches van het ontmoetingscentrum als u meer hierover wilt weten. Heeft u buiten kantooruren een vraag, dan kunt u het contactformulier invullen. Binnen enkele dagen nemen we contact met u op.