Privacy

Silverein vindt uw privacy belangrijk en wij gaan verantwoord om met uw persoonsgegevens. Hieronder wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarvoor, hoe wij de gegevens krijgen, wat uw rechten zijn en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten.

Deze privacyverklaring is van toepassing op Silverein, onderdeel van Stichting De Opbouw. Daarnaast hebben we ook een algemene privacyverklaring van Zorggroep De Opbouw, specifiek van toepassing op cliënten. Deze vindt u hier. 

Er is ook een privacyverklaring voor vrijwilligers die binnen Silverein actief zijn. Deze vindt u hier. 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die we met u in verband kunnen brengen. Bijvoorbeeld hoe u heet, waar u woont, wat uw telefoonnummer is en wanneer u bent geboren. U deelt persoonsgegevens met ons als u cliënt of medewerker bij ons bent, contact met ons hebt of een dienst van ons afneemt. Tijdens een bezoek aan onze website deelt u soms persoonsgegevens met ons. Bijvoorbeeld als u een webformulier invult.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

 • Nieuwsbrief: Wanneer u zich abonneert op een van onze nieuwsbrieven gebruiken wij uw naam en emailadres om de nieuwsbrief te kunnen versturen.
 • Leveren van diensten: Wij gebruiken alleen de gegevens die nodig zijn voor een correcte levering van diensten.
 • Verbeteren dienstverlening: Onze website maakt gebruik van cookies om onze dienstverlening te verbeteren. Wij verkopen uw gegevens wij nooit.
 • Wettelijke verplichting: Waar wet- en regelgeving ons verplicht tot het verwerken van persoonsgegevens, doen wij dat volgens de richtlijnen van de wet.
 • Sollicitanten: Wij bewaren uw gegevens gedurende de selectieprocedure. Na deze procedure vernietigen wij uw gegevens tenzij we uw toestemming hebben ontvangen om uw gegevens te mogen bewaren.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitoefening van onze taak. Wij verwerken nooit meer persoonsgegevens dan noodzakelijk. Wij houden ons aan de huidige wet- en regelgeving.

Met wie delen we persoonsgegevens?

Silverein deelt geen persoonsgegevens met andere personen of organisaties, tenzij dit noodzakelijk is voor de levering van een dienst. In sommige gevallen zijn we volgens de wet verplicht om persoonsgegevens toch te delen met derden; dit geldt bijvoorbeeld voor politie, justitie, toezichthouders en de belastingdienst.

 

Gebruik van persoonsgegevens

In de wet staat wanneer we uw persoonsgegevens mogen gebruiken. Wij houden ons aan die wet. Volgens de wet mogen we deze gebruiken:

 • als wij uw gegevens nodig hebben om u de zorg te geven die we hebben afgesproken,
 • als u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te gebruiken,
 • als we uw gegevens moeten laten zien van een wet of van de regering,
 • als we met uw gegevens onze zorg kunnen verbeteren en
 • als het in uw belang is.

Bewaartermijnen

Silverein bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor u deze persoonsgegevens heeft gegeven. Silverein kan uw gegevens langer bewaren als dit wettelijk verplicht is.

Beveiliging

Silverein neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt daarom passende organisatorische- en technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.

We zorgen er daarom voor dat alleen medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat ze bij uw persoonsgegevens kunnen, deze ook kunnen inzien. Bijvoorbeeld voor het leveren van een dienst. Daarnaast hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring getekend. Deze geheimhoudingsverklaring is ook nog van toepassing als zij niet meer werkzaam zijn voor Silverein.

Verder registreert Stichting De Opbouw alle datalekken en alle incidenten die zouden kunnen leiden tot een datalek en handelen deze zorgvuldig af. We melden datalekken bij de toezichthouder en aan u, als dat gewenst is. Als u het idee hebt dat uw (persoons)gegevens niet goed zijn beveiligd en/of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via email privacyAVG@silverein.nl

Uw gegevens bekijken, aanpassen of weghalen

Volgens de wet heeft u deze rechten:

 • U mag zien wat wij allemaal over u hebben opgeschreven in het zorgdossier, en wie er allemaal in uw dossier heeft gekeken.
 • Als we iets verkeerd hebben opgeschreven, mag u dat laten verbeteren.
 • U mag vragen of we gegevens van u weghalen. Dat mag alleen maar voor gegevens die we niet voor een wet hoeven te bewaren.
 • U mag zeggen dat wij uw gegevens naar een andere organisatie moeten sturen. Dat kan bijvoorbeeld als u ergens anders zorg gaat krijgen.
 • U mag zeggen dat Zorggroep De Opbouw uw gegevens niet gebruikt voor een specifiek doel, zoals reclame of onderzoeken. 
 • U mag Zorggroep De Opbouw even laten stoppen met het gebruik van uw gegevens. Dit gebeurt als we uw gegevens (nog) niet kunnen weghalen.
 • Als u ons eerder toestemming hebt gegeven om uw gegevens te gebruiken, maar u wilt dat nu niet meer, dan kunt u dat regelen. Dit kan alleen als we uw gegevens niet nodig hebben om u zorg te kunnen geven. Als u niet meer bij ons woont of geen zorg meer van ons krijgt, moeten wij uw zorgdossier nog 20 jaar bewaren. Daarna halen we uw gegevens veilig weg.
 • Zorggroep De Opbouw moet de gegevens in uw zorgdossier geheim houden.

Uw verzoek om uw persoonsgegevens te bekijken, aan te passen of te verwijderen kunt u sturen naar privacyAVG@silverein.nl. Uiteraard willen we er zeker van zijn dat het verzoek daadwerkelijk door u is gedaan, daarom zullen we hierover contact met u opnemen of kunnen we u vragen of u in persoon wilt langskomen. Dat doen we om uw privacy te beschermen.

Als u geen computer heeft of geen e-mail wilt sturen, dan kunt u ook een verzoek per post sturen. Vergeet in ieder geval niet uw contactgegevens te vermelden. Een verzoek kunt u sturen naar: Silverein, t.a.v. Advies & innovatie, Postbus 152, 3760 AD Soest. Silverein reageert zo snel mogelijk op uw verzoek, uiterlijk binnen vier weken.

Vragen over privacy?

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13 november 2022. We kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Heeft u na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u een e-mail sturen naar privacyAVG@silverein.nl. We beantwoorden uw privacy-vragen zo goed als mogelijk.

We hopen natuurlijk dat wij uw privacy vragen goed kunnen beantwoorden. Als u niet tevreden bent met onze reactie, dan kunt u een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de onafhankelijke Functionaris Gegevensbescherming (FG) per e-mail fg@lumengroup.nl of u kunt hen bellen via 030 - 889 65 75.

Bent u ontevreden over de behandeling van uw klacht, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: Postbus 93374 2509 AJ Den Haag, of per telefoon: 0900 200 12 01.