Palliatieve zorg

Palliatieve zorg thuis van Silverein houdt meer in dan alleen terminale zorg of stervensbegeleiding. Onze wijkverpleegkundigen en ons palliatief adviesteam streven ernaar deze bijzondere periode van uw leven in uw eigen huis draaglijk te maken en waar mogelijk te verlichten. We bieden persoonlijke en vertrouwde zorg aan u en de mensen om u heen. Ook besteden we oprechte aandacht aan gevoelens van angst en verdriet.

Ondersteuning voor u en uw naasten

Onder palliatieve zorg verstaan wij persoonlijke ondersteuning voor u en uw naasten:

  • aandacht voor psychosociale zorgen, zoals angst, somberheid of een moeilijke thuissituatie;
  • verlichting van lichamelijke klachten zoals pijn, misselijkheid, vermoeidheid en benauwdheid;
  • antwoorden op vragen over voeding;
  • steun bij vragen over zingeving;
  • een goede afsluiting van het leven en waardig sterven;
  • hulp bij het verwerken van rouw en verdriet.
  • Palliatieve zorg ontvangt u van de wijkverpleegkundige of van de palliatief consulent. 

Als het thuis niet meer lukt

Is het niet mogelijk of niet gewenst uw laatste levensfase thuis door te brengen? Dan biedt ons team ook zorg en ondersteuning op een woongelegenheid bij Silverein.

In de regio Soest werken we ook nauw samen met hospice De Luwte in Soest. In het hospice zijn 24 uur per dag vrijwilligers aanwezig om ondersteuning en begeleiding te bieden. De vrijwilligers van De Luwte kunnen u en uw naasten ook thuis of in een verpleeg- of verzorgingshuis ondersteunen. Meer informatie vindt u op de website van hospice De Luwte.