Stichting Vrienden Daelhoven

Stichting Vrienden van Daelhoven heeft een bestuur dat is samengesteld uit vijf personen komende uit alle geledingen van de maatschappij. Zij zijn daartoe gevraagd op grond van ieders verschillende politieke achtergrond en/of maatschappelijke interesse.

Doelstelling

Solidariteit en waarde toevoegen aan het leven voor kwetsbare ouderen, is steeds leidend als drijfveer achter het bestaan van de Stichting. Doel van de Stichting is het werven van  gelden, onder meer via donateurs, giften, legaten en erfstellingen. Deze extra financiële ondersteuning biedt mogelijkheden voor aanvullende voorzieningen, middelen en activiteiten voor de bewoners van Daelhoven. 

Door zich iedere keer te verplaatsen in de verlangens en wensen van bewoners, worden keuzes weloverwogen en zorgvuldig gemaakt. Iedere aanschaf of uitgave voegt werkelijk iets toe in de beleving van geluk en ontspanning van cliënten. Op deze manier wil de Stichting Vrienden van Daelhoven net dat beetje extra bieden dat het leven aangenamer maakt. We gunnen iedere cliënt meer momenten van onbezorgd genieten, bijzonder verwonderen en heerlijk ontspannen!

Hoofddoel

De Stichting heeft als hoofddoel: "Het bevorderen en verlenen van steun aan de bewoners van Daelhoven." Het bestuur streeft daarbij vooral naar het vervullen van wensen van de bewoners die niet uit het reguliere budget bekostigd kunnen worden.

Activiteiten

In de jaarrekening staan alle activiteiten beschreven. Graag benoemen we enkele projecten die door de Stichting Vrienden van Daelhoven zijn gesteund en gerealiseerd. Zij hebben onder andere hun bijdrage geleverd middels:

  • een korte vakantie op Texel
  • vliegen in een helikopter
  • meerijden in een Jaguar
  • bezoek brengen aan het graf van echtgenoot
  • bekostiging van diverse optredens
  • dagje naar Kijkduin
  • vergroten van de beoogde huiselijke sfeer

Steun ons

Bovengenoemde projecten konden en kunnen uiteraard alleen worden gerealiseerd door de financiële bijdragen van onze Vrienden en donateurs. Extra Vrienden zijn natuurlijk altijd van harte welkom. U kunt de Stichting Vrienden van Daelhoven steunen op vele manieren, passend bij uw mogelijkheden en wensen. Draagt u onze cliënten ook een warm hart toe? Doe dan mee!

Eenmalig doneren
U kunt ook eenmalig doneren. Wij zijn blij met elk bedrag. U kunt uw gift overmaken op ons bankrekeningnummer Stichting Vrienden van Daelhoven, NL95 RABO 0142 6286 97.

Nalatenschap
De Stichting Vrienden van Daelhoven gedenken in een nalatenschap is een mooie manier om ons werk ook in de toekomst te blijven ondersteunen. Het is mogelijk de Stichting op te nemen in uw testament. Indien u een legaat wilt nalaten, dient in de laatste wilsbeschikking de volgende regel opgenomen te worden: "Ik legateer, vrij van rechten en kosten, aan de Stichting Vrienden van Daelhoven te Soest een som groot ........ euro".  Met uw gewaardeerde bijdrage nu, ondersteunt u de continuïteit van onze activiteiten en bent u ook aandeelhouder in de 'Zorg van waarde'!

Voordelige, periodieke schenkingen
Overweegt u de Stichting Vrienden van Daelhoven enkele jaren achter elkaar te steunen? Dan adviseren wij u om een periodieke schenkingsovereenkomst af te sluiten. Deze manier van doneren is namelijk volledig aftrekbaar van de belasting. Bij een jaarlijks bedrag van ten minste vijf kalenderjaren is het belastingvoordeel het grootst. Voor bedrijven bestaat er een regeling in de vennootschapsbelasting die giftenaftrek mogelijk maakt.

Anbi-status

De Stichting Vrienden van Daelhoven is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de Stichting Vrienden zijn fiscaal aftrekbaar.

Gerelateerde bestanden