Casemanager dementie

Zorgt u voor iemand met dementie? Dan komt er vaak veel op u af. Zo krijgt u te maken met verschillende zorgverleners, maar ook met wetten en regels. U kunt dan een beroep doen op de casemanager dementie.

Geheugenproblemen doen zich meestal niet van de ene op de andere dag voor. Iedereen vergeet wel eens wat en daardoor is het niet eenvoudig om vast te stellen wanneer er écht iets aan de hand is. Dementie is een sluipend proces, waarbij al vanaf het begin een zorgvuldige begeleiding nodig is.

Wat is een casemanager dementie?

U krijgt te maken met diverse hulpverleners en instanties. En vaak zijn er veel vragen. Dan is het fijn om één aanspreekpunt te hebben. Een begeleider die uw vragen kan beantwoorden, u ondersteunt en samen met u oplossingen zoekt. Dat is een casemanager dementie. De casemanager dementie:

  • bespreekt samen met u welke zorg en begeleiding u nodig heeft en regelt praktische zaken;
  • komt bij u thuis en helpt u met alles wat bij dementie komt kijken;
  • weet de weg als het gaat om zorg en ondersteuning in uw regio;
  • overlegt regelmatig met uw huisarts en andere hulpverleners;
  • houdt het overzicht en coördineert de hulp- en zorgverlening.

Voor wie is de casemanager dementie bedoeld?

De casemanager dementie is bedoeld voor alle thuiswonende mensen bij wie de diagnose dementie is gesteld en voor hun familie en/of mantelzorgers. Het inschakelen van de casemanager dementie is kosteloos. Om vast te stellen of er bij u of bij iemand in uw naaste omgeving sprake is van dementie, is een afspraak met de huisarts altijd de eerste stap. De huisarts zal zelf de diagnose stellen of regelen dat u een uitnodiging ontvangt voor een afspraak met de geheugenpoli in het ziekenhuis.

Ketenzorg Dementie

Samen met een aantal organisaties in de regio en Alzheimer Nederland maakt Silverein deel uit van de Ketenzorg Dementie Baarn-Soest. Ketenzorg dementie is erop gericht goede, volledige en samenhangende zorg en ondersteuning te bieden aan mensen die zelf, of in hun directe omgeving, te maken krijgen met dementie. De casemanager dementie heeft hierin een centrale rol.