Eerstelijnsverblijf (ELV) laag complex

U komt in aanmerking voor Eerstelijnsverblijf laag complex wanneer u vanwege een enkelvoudige aandoening tijdelijk zorg en/of behandeling nodig hebt. Eerstelijnsverblijf (ELV) is een kortdurend verblijf in een zorginstelling, vanwege medische redenen. ELV is bedoeld voor mensen die tijdelijk niet in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven.

U heeft enige hulp nodig heeft bij zelfzorg, bij uw mobiliteit en het zelfstandig verplaatsen binnenshuis. Uw huisarts of specialist kunnen u verwijzen. Gedurende uw opname zal uw huisarts, in samenwerking met het zorgteam en eventueel de wijkverpleegkundige, zorg dragen voor begeleiding en de zorg die u tijdelijk nodig heeft. Silverein biedt ELV laag complex op verschillende locaties, verspreid over de regio Utrecht. Met een geldige ELV indicatie wordt het verblijf vergoed door de zorgverzekering.

Tijdens het verblijf op een locatie van Silverein is het uitgangspunt om uw aandoening en/of beperking en de gevolgen hiervan te analyseren. Daarnaast werken we aan het opheffen of stabiliseren van de situatie, zodat terugkeer naar uw eigen woonsituatie mogelijk is. Als dat geen optie meer blijkt te zijn, stellen we vast welke zorg passend is voor u. Als uitgangspunt hanteren wij dat u altijd weer terug naar huis gaat.

Op de volgende locaties wordt kortdurend verblijf aangeboden: