Kwaliteit bij Silverein

Kwaliteit bij Silverein spreekt voor zich. Goede zorg bieden is iets wat we elke dag doen: ieder op zijn/haar eigen werkplek, voor de cliënten voor wie we zorg en ondersteuning bieden.

Kwaliteit zit in de vaardigheden en talenten van medewerkers in zorg, welzijn en faciliterende beroepen. Het is een belangrijke opdracht voor een organisatie om alles in het werk te stellen om die talenten de ruimte te geven. Het wordt echter steeds moeilijker om goed geschoolde nieuwe medewerkers aan te nemen. Daarom zet de organisatie in op het behoud en het faciliteren van medewerkers in een veranderende rol. Daarnaast zetten we meer (technologische) innovaties in om waarde toe te voegen voor zowel de zorgmedewerker als de cliënt.

Bij Silverein zorgen we voor elkaar. Wij streven ernaar dat iedere cliënt zich vrij en veilig voelt bij het ontvangen van zorg en welzijn. Het leven in vrijheid en keuzevrijheid is van cruciaal belang. Hoe, wanneer en waar wil de cliënt zorg en ondersteuning ontvangen? Hoe kunnen we aansluiten bij de eigen waarden en normen van de cliënt en bij wat voor hem of haar het leven waardevol maakt? Zo dragen wij samen zorg voor maximale vrijheid, leefplezier en veiligheid.

Kwaliteit zit in schijnbaar simpele zaken als beleefdheid, vriendelijkheid en naar elkaar luisteren met begrip. Uw vraag is voor ons leidend, uw welbevinden staat centraal. Dat is in de kern kwaliteit voor Silverein.