Kwaliteit bij Silverein

Kwaliteit bij Silverein spreekt voor zich. Goede zorg bieden is iets wat we elke dag doen: ieder op zijn/haar eigen werkplek, voor de cliënten voor wie we zorg en ondersteuning bieden.

Silverein Welzijn Samen Wandelen Met Rollator

Kwaliteit zit in de vaardigheden en talenten van medewerkers in zorg, welzijn en faciliterende beroepen. Het is een belangrijke opdracht voor een organisatie om alles in het werk te stellen om die talenten de ruimte te geven. Daarnaast bieden technologische ontwikkelingen nieuwe mogelijkheden voor goede zorg, leef plezier en eigen regie.

Ons leven heeft waarde als we elkaar open tegemoet treden met respect voor de ander, ook de ander die vanwege beperkingen steun nodig heeft. Waarde wordt zichtbaar als we de verbinding zoeken met elkaar. Kwaliteit zit in schijnbaar simpele zaken als beleefdheid, vriendelijkheid en naar elkaar luisteren met begrip. Uw vraag is voor ons leidend, uw welbevinden staat centraal. Dat is in de kern kwaliteit voor Silverein.