Maatschappelijk werk

Bij het ouder worden en soms al eerder, komt iedereen in een fase van het leven waarin afscheid nemen vaker moet dan je lief is. Afscheid van geliefden, vrienden en buren, je zelfstandigheid, gezondheid, je thuis. Dat is al moeilijk genoeg. De maatschappelijk werkers van Silverein kunnen u helpen wanneer het u en/of uw
naasten tijdelijk niet lukt hier een weg in te vinden.

Waarvoor kunt u bij onze maatschappelijk werkers terecht? 

De maatschappelijk werkers van Silverein helpen u in met verwerking, behoud van eigen regie en zelfstandigheid, acceptatie van het leren leven met beperkingen en/of achteruitgang van gezondheid. Ook kunt u of kunnen uw naasten een hulpvraag hebben over praktische zaken, zoals de aanvraag van de regiotaxi, mentorschap en bewindvoering. De ondersteuning en begeleiding is erop gericht de regie over uw eigen leven te behouden of terug te vinden. Dit doen we door te adviseren, behandelen en begeleiden via individuele gesprekken, familiegesprekken en groepsgerichte ondersteuning.

Of u nu bij ons revalideert of bij ons woont; de maatschappelijk werkers kunnen u ondersteunen en begeleiden, zowel op verwijzing van de specialist ouderengeneeskunde als van anderen of op eigen initiatief. Samen met het zorg- en behandelteam kijken we naar wat u nodig heeft. Wij respecteren ieders levensovertuiging, eigen aard en behoeften.

Mantelzorgbijeenkomsten

We begeleiden uw mantelzorgers met onder andere cursussen en bijeenkomsten. Hierop krijgen we veel positieve reacties. Maatschappelijk werk verzorgt mantelzorgbijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen:

  • Wonen in een woonvoorziening; wat brengt dat met zich mee?
  • Afstemming met de zorg; hoe ontvangen we de goede zorg voor ons familielid?
  • Draagkracht en draaglast; balans vinden en behouden.
  • Hoe richt ik mijn eigen leven weer in?
  • Afscheid nemen, rouw en verlies.

Bent u geïnteresseerd in een mantelzorgbijeenkomst, of wilt u meer informatie over wat één van de maatschappelijk werkers voor u kan betekenen, neemt u dan contact op.