Geestelijke verzorging

Een goed gesprek kan wonderen doen. Woont u op een locatie van Silverein, dan is een afspraak met een geestelijk verzorger snel geregeld. Wat uw achtergrond, levensbeschouwing of overtuiging ook is.

Gewoon dichtbij zijn

De geestelijk verzorger helpt u houvast te vinden en het leven, vaak ook onder moeilijke omstandigheden, inhoud te geven. Gedurende zo’n gesprek wordt ruim tijd voor u gereserveerd om te luisteren of gewoon ‘dichtbij’ te zijn. De geestelijk verzorger kan u en uw familie en naasten ook begeleiden en ondersteunen als het gaat om rouw, verlies of verdriet.

Bezinningssamenkomsten

Op verschillende woonzorglocaties organiseert de geestelijk verzorger gespreksgroepen, themabijeenkomsten en bezinningsbijeenkomsten. Afhankelijk van de onderwerpen zijn deze specifiek bedoeld voor u, uw familieleden, uw vrienden en/of uw (andere) mantelzorgers. Regelmatig worden vieringen geleid door de geestelijk verzorgers en vrijwilligers. 

Als het afscheid nadert

Wanneer u in de laatste fase van uw leven behoefte hebt aan een ritueel of een zegen, kunt u een beroep doen op de geestelijk verzorger. Uiteraard geldt dat ook voor uw familie, uw vrienden en uw (andere) mantelzorgers.