Eerstelijnsverblijf (ELV) hoog complex

U komt in aanmerking voor Eerstelijnsverblijf wanneer u om medische redenen tijdelijk zorg en/of behandeling nodig hebt. We spreken over Eerstelijnsverblijf hoog complex als u meerdere, elkaar beïnvloedende aandoeningen of beperkingen heeft.

U bent door een kwetsbare gezondheid zorgafhankelijk en u heeft tijdelijke intensieve zorg, begeleiding en persoonlijke verzorging nodig. Gedurende uw opname zal de specialist ouderengeneeskunde (arts) in samenwerking met het zorgteam en behandelaars, zorg dragen voor begeleiding en de zorg die u tijdelijk nodig heeft. Met een indicatie voor ELV hoog complex verblijft u op een van onze revalidatie-afdelingen. Deze bevinden zich in Amersfoort (Birkhoven Park) en Bilthoven (Biltse hof).

Tijdens het verblijf op een locatie van Silverein is het uitgangspunt om uw aandoening(en) en/of beperking(en) en de gevolgen hiervan te analyseren. Daarnaast werken we aan het opheffen of stabiliseren van de situatie, zodat terugkeer naar uw eigen woonsituatie mogelijk is. Als dat geen optie meer blijkt te zijn, stellen we vast welke zorg passend is voor u. Als uitgangspunt hanteren wij dat u altijd weer terug naar huis gaat.