De Opbouw

De missie van De Opbouw is om zorg te verlenen aan ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Vanuit onze overtuiging dat wij ‘hulp aan iedereen die dat nodig heeft’ bieden, zetten onze medewerkers zich elke dag met hart en ziel in om mensen een zinvol bestaan te bieden.

Zorggroep De Opbouw bestaat uit drie zorgorganisaties en uit het bestuur en groepsondersteuning (BGO). Samen verlenen wij zorg en ondersteuning aan meer dan 3.600 cliënten. Het BGO van De Opbouw is ondersteunend aan de zorgorganisaties en faciliteert bedrijfsvoeringaspecten, bijvoorbeeld op het gebied van Bouw & Vastgoed en ICT. Ook is de Raad van Bestuur gehuisvest in Utrecht.

Andere zorgorganisaties binnen De Opbouw zijn: