Verwijzers

Samen met u biedt Silverein uw patiënten de best mogelijke zorg. We doen dat op basis van een positieve samenwerking en heldere en complete informatievoorziening.

Werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur

Bij een spoedaanvraag of crisisopname kunt u bellen met onze cliëntadviseurs: 088 - 356 00 00. Zij kunnen u direct informeren over de beschikbare plekken.

Werkdagen na 16.30 uur, ’s nachts en in de weekenden

Bij een spoedaanvraag of crisissituatie kunt u bellen met onze verpleegkundigen van het 24-uurs bereikbaarheidsteam: 06 - 1000 9135. Dit telefoonnummer is uitsluitend bedoeld voor de (huis)arts.

Van een crisissituatie is alléén sprake als uitstel van zorg kan leiden tot ernstige gezondheidsrisico’s. Daarvan is sprake wanneer de toestand van de cliënt een acute, niet geplande opname noodzakelijk maakt of wanneer noodzakelijke mantelzorg plotseling wegvalt. Op locatie Quercus en op locatie Beukenstein heeft Silverein een crisisplek. Een crisisopname kan op ieder moment plaatsvinden. Als (dienstdoende huis-)arts beoordeelt u of crisisopname noodzakelijk is.

Actuele wachttijden

De wachttijden voor bepaalde diensten of mogelijkheden bij Silverein veranderen regelmatig. Het overzicht met de wachttijden van april 2024 geven een indruk van waar u op moet rekenen.

Kortdurend verblijf

Silverein biedt de mogelijkheid van een kortdurende opname, voor een tijdelijk verblijf met zorg en behandeling. We hebben hiervoor enkele appartementen met standaardmeubilair gereserveerd. Het is mogelijk om (kleine) persoonlijke bezittingen mee te nemen. Voor een tijdelijke opname is een geldige indicatie nodig, waarop ook de maximale duur van de opname is aangegeven.

Voor een kortdurende opname neemt u contact op met onze cliëntadviseurs: 088 - 356 00 00.

Voor verwijzers

Voor vragen over de inzet van thuiszorg kunt u contact opnemen met de wijkverpleegkundigen van de verschillende teams.

Zorg thuis Amersfoort-Noord
088-5131040

Zorg thuis Amersfoort-Puntenburg
088-5131041

Zorg thuis Amersfoort - Soesterkwartier
088-5131042

Zorg thuis Baarn - Eemdal Centrum
088-5131043

Zorg thuis Baarn - Noord-Oost
088-5131044

Zorg thuis Soest - Honsbergen-Vijverhof
088-5131045

Zorg thuis Soest - Soestdijk-midden
088-5131046

Zorg thuis Soest - Soesterberg
088-5131047

Zorg thuis Soest - West-Zuid
088-5131048

Zorg thuis Driebergen
088-5131049

Zorg thuis Maartensdijk
088-5131050

Zorg thuis Bilthoven
088-5131051

Zorg thuis De Bilt
088-5131052

Zorg thuis Regio ABS - Palliatieve Zorg 
088-5131053

Zorg thuis Regio ABS - Planning
088-5131054

Zorg thuis Regio ABS - Begeleiding
088-5131055

 

Voor vragen over een kortdurende (crisis/spoed) of langdurige zorg opname kunt u terecht bij Cliëntadvies.

Regio Amersfoort, Baarn, Soest: 088 - 5131 766

Regio Bilthoven: 088 - 5131 768

Regio Driebergen: 088 - 5131 767

Voor informatie over geriatrische revalidatiezorg kunt u contact opnemen met het opnamebureau van Silverein revalidatie & herstel: 088 - 5131 155 of revalidatie-opnamebureau@silverein.nl

Voor het verwijzen van cliënten naar de specialisten ouderengeneeskunde of één van de andere behandeldisciplines van Silverein kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat van de behandelaren:

Med-Sec-Afrt-SIL@silverein.nl of 088 - 5131 748 (Amersfoort)

Med-Sec-Blth-SIL@silverein.nl of 088 - 5131 751 (Bilthoven)

Med-Sec-Driebergen-SIL@silverein.nl of 088 - 5131 750 (Driebergen)

Med-Sec-Soest-SIL@silverein.nl of 088 - 5131 749 (Soest)

U vindt bij Silverein de volgende disciplines: bewegingsagogen, diëtisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers, muziektherapeuten, psychologen en specialisten ouderengeneeskunde.