Specialisaties

Silverein biedt naast algemene geriatrische revalidatiezorg ook gespecialiseerde revalidatie.

Revalidatie na een beroerte (ook wel CVA of stroke genoemd)

Silverein is onderdeel van de Strokeservice Eemland (SSE). Binnen de Strokeservice Eemland hebben de verschillende zorgaanbieders afspraken gemaakt om u na een beroerte optimale zorg te kunnen bieden. Het Meander Medisch Centrum is als ziekenhuis betrokken in deze ketensamenwerking. Na een beroerte is er, naast de fysieke revalidatie, veel aandacht voor uw geheugen, concentratie en leervermogen (cognitieve vaardigheden). Alle revalidatieteams van Silverein zijn gespecialiseerd in revalidatie na een beroerte.

Revalidatie bij oncologie

U kunt een beroep op Silverein voor oncologische revalidatie. Dit kan zowel tijdens als na een behandeling in verband met kanker. Het revalidatieteam ondersteunt u om uw vaardigheden uit te breiden of te onderhouden.
Tijdens uw medische behandeling willen we er vooral voor zorgen dat de klachten afnemen die het gevolg zijn van uw behandeling. Daarnaast is het doel van de revalidatie om optimaal te herstellen en u te helpen bij het omgaan met eventuele restklachten. Kunt u niet meer genezen van kanker (we noemen dat de palliatieve fase), dan kan revalidatie eraan bijdragen dat u zich zo goed mogelijk voelt en weer thuis kunt zijn.

In samenwerking met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) bieden wij geriatrische oncologische revalidatie (GOR). Deze bestaat uit vijf modules:

  • coaching en energieverdeling,
  • voeding en dieet,
  • fysieke training,
  • psychosociale begeleiding en psycho-educatie,
  • therapeutisch klimaat en informatievoorziening.

Structuurunit

Wanneer u/uw naaste als gevolg van uw/hun ziekenhuis opname een delier doormaakt of er sprake is van onrust of lichte problemen in het denkvermogen, dan is de structuurunit voor u/hen mogelijk passend. Een voorwaarde daarvoor is dat er sprake is van revalidatiedoelen waarbij terugkeer naar huis haalbaar lijkt. Een arts beoordeelt vooraf de aanvraag voor revalidatie op de structuurunit.

Is gespecialiseerde revalidatie voor u relevant?

Dan kunt op opnemen met het opnamebureau van Silverein wat voor u de meest passende locatie is.