Cliëntenraad

De cliëntenraad bewaakt het naleven van rechten en behartigt de belangen van de cliënten. De raad denkt mee over de dagelijkse gang van zaken en geeft gevraagd en ongevraagd advies. De cliëntenraad levert hiermee een actieve bijdrage aan het bevorderen van de kwaliteit van welzijn en zorgverlening.

Invloed op het dagelijks leven. Uw mening telt.
Wordt u lid?

Elke cliënt heeft recht op inspraak over zaken die van invloed zijn op het dagelijks leven zoals voeding, ontspanning en veiligheid. Door mee te denken, mee te praten en ervaringen te delen kunnen cliënten invloed houden op hun dagelijks leven en keuzes maken die aansluiten bij hun eigen wensen en behoeften. Daarnaast heeft iedere cliënt recht op informatie, een zorgplan en op de mogelijkheid om klachten in te dienen.

Wat doet een cliëntenraad?

Het werk van de cliëntenraad is heel veelzijdig. De cliëntenraad fungeert als de ogen en oren van de cliënten die zorg of hulp krijgen en geeft hen een stem. De cliëntenraad behartigt géén individuele of persoonlijke belangen, maar de gemeenschappelijk belangen van cliënten. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen zoals:

  • welzijn, sfeer, recreatie en ontspanningsmogelijkheden
  • voeding, veiligheid en gezondheid
  • ingrijpende beleidswijzigingen zoals verhuizing of verbouwing van locaties, inkrimpen of uitbreiden van werkzaamheden
  • uitvoering van wetten rond privacy, zorg & dwang, klachtenbehandeling

De cliëntenraad komt regelmatig bij elkaar voor een vergadering.

Lokaal, regionaal en centraal

Silverein heeft locatie en regio cliëntenraden en een overkoepelende centrale cliëntenraad. De locatie cliëntenraad is er voor zaken in de dagelijkse uitvoering. De regio cliëntenraden, bestaande uit vertegenwoordigers van de locatie cliëntenraden, zijn er voor onderwerpen die alle locaties in een regio aangaan. Afgevaardigden van elke regio cliëntenraad vormen samen de centrale cliëntenraad. Die houdt zich bezig met het algemeen beleid van Silverein en de toekomstplannen van alle locaties.

Waarom lid worden?

Woont u in één van de locaties of bent u familie van een cliënt? Weet u wat er leeft onder de cliënten? Denkt u vanuit de cliënt? Meld u dan aan voor de locatie cliëntenraad van Silverein. Uw mening telt! Als lid van de locatie cliëntenraad geeft u, samen met andere raadsleden, de cliënten van Silverein een stem. 

  • Het is zinvol en nuttig. U kunt zaken helpen veranderen en daarmee van betekenis zijn voor cliënten.
  • Het is boeiend en inspirerend. De zorg én de medezeggenschap zijn continu in ontwikkeling.
  • U zet uw eigen kwaliteiten in voor cliënten, u komt op voor de gemeenschappelijke belangen. In het bijzonder voor die mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen.
  • Invloed uitoefenen op het beleid en de besluiten van Silverein en bijdragen aan de juiste en best passende zorg en ondersteuning voor cliënten.
  • U leert nieuwe mensen kennen, kunt u uw kennis vergroten en vaardigheden ontwikkelen.