Beeldzorg bij Silverein Zorg thuis

Digitaal wat kan, persoonlijk wanneer nodig

Om in de toekomst goede zorg te kunnen blijven bieden, investeert Silverein in nieuwe ontwikkelingen, zoals beeldzorg. Beeldzorg kan u ondersteunen in het langer zelfstandig thuis te blijven wonen op een veilige en prettige manier.

Wat is beeldzorg?

Beeldzorg betekent dat uw (wijk)verpleegkundige of verzorgende van Silverein Zorg thuis via een beeldscherm contact met u op kan nemen en zorg kan verlenen zonder fysiek langs te gaan. U ziet en hoort de medewerker van Zorg thuis via een tablet of uw eigen smartphone. Met beeldzorg kunnen begeleiding en een aantal controlemomenten op afstand worden uitgevoerd. Zoals het innemen van uw medicatie, doorgeven van insulinewaarden of om te horen hoe het met u gaat. Beeldzorg is aanvullend op de persoonlijke zorg bij u thuis en zal deze persoonlijke zorg nooit volledig vervangen.

Is beeldzorg passend voor u?

Beeldzorg is geen verplichting en niet voor iedereen bedoeld. We zetten dit alleen in als we denken dat u er echt wat aan heeft. Beeldzorg is met name bedoeld voor cliënten die middels beeldzorg een stuk zelfstandiger en veiliger, dus langer thuis kunnen wonen. Door de inzet van beeldzorg kunt u bijvoorbeeld beter uw eigen tijd indelen. Als de verpleegkundige denkt dat het passend is voor u om beeldzorg in te zetten, wordt dit eerst samen met u besproken. Vervolgens krijgt u een uitgebreide instructie.

Hoe werkt beeldzorg?

Voor de beeldzorg maken we gebruik van Compaan. Dat is een eenvoudige tablet speciaal ontwikkeld voor mensen die het lastig vinden om met een gewone computer of tablet te werken. Ervaring met computers is niet nodig. Compaan is beeldzorg binnen een veilige en besloten omgeving. U kunt zelf bellen of gebeld worden. Het is handig als de tablet op dezelfde plaats blijft staan in huis waardoor het makkelijk te vinden is. Het is ook een optie om gebruik te maken van uw eigen smartphone.
Wij helpen u met het gebruik van beeldzorg door middel van uitleg, aan u en eventueel betrokken naasten. We zullen regelmatig met u evalueren hoe het gebruik van beeldzorg verloopt.

Aanmelden voor beeldzorg

Beeldzorg wordt volledig vergoed door de ziektekostenverzekeraar. De wijkverpleegkundige kan u aanmelden voor beeldzorg.

Waar zetten we beeldzorg voor in?

  • Het bieden van dagstructuur bij bijvoorbeeld het eet-, drink- en beweegmomenten.
  • Ondersteuning bij het innemen van medicatie en het toedienen van insuline.
  • Extra ondersteuning door dagelijkse bereikbaarheid van het Beeldzorgteam.
  • Vanaf iedere plek met een internetverbinding kunt u zorg ontvangen waardoor u meer vrijheid heeft te gaan en staan waar u wilt.

U kunt de tablet daarnaast ook voor andere doeleinden gebruiken naast de zorg. Zoals: het volgen van nieuws, kerkdiensten of series, het spelen van spelletjes, het hebben van contact met uw naasten of voor het ontvangen en versturen van foto’s of video’s met uw verwanten.

Wilt u meer weten over beeldzorg?

Voor vragen over beeldzorg is het Beeldzorgteam bereikbaar. Dat kan via Beeldzorg-SIL@silverein.nl of 06 100 08 249.