Wijkverpleging en verzorging

Voor de meeste mensen is er geen betere plek dan thuis. Daarom organiseren we hulp en ondersteuning zoveel mogelijk dichtbij huis. De wijkverpleegkundige is een belangrijke schakel hierbij en helpt u zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

Wat kan Silverein Zorg thuis voor u betekenen?

De wijkverpleegkundige voert het eerste gesprek met u en uw naasten en stelt de zorgindicatie op, die nodig is om voor wijkzorg en verpleging in aanmerking te komen. Samen bespreken we wat u nog zelf kunt en waarbij u hulp kunt krijgen van uw naasten en/of mantelzorgers. Zo ontstaat een goed beeld van wat Silverein u aanvullend kan bieden aan wijkzorg en verpleging.

Afhankelijk van wat u nodig heeft, is onze inzet tijdelijk of langdurig. Indien nodig komen we 7 dagen per week en/of meerdere keren per dag. We geven u de zorg en verpleging bij u thuis, waardoor u in uw vertrouwde omgeving kunt blijven; comfortabel, zelfstandig en veilig.

Onze wijkteams

Silverein heeft wijkteams in de regio Amersfoort, Baarn, Soest, De Bilt en Driebergen. We werken in kleine, vertrouwde teams waardoor u zoveel mogelijk dezelfde gezichten ziet. Dat is wel zo prettig. Zo kunnen wij u goed leren kennen en de wijkzorg en verpleging op uw persoonlijke wensen aanpassen. Ook zijn we daardoor in staat om (kleine) veranderingen in uw gezondheid snel te signaleren. Dat is een veilig gevoel.

Wijkverpleegkundige is uw gesprekspartner

De wijkverpleegkundige is uw gesprekspartner voor een breed scala aan zorgvragen:

  • Zelfstandig blijven wonen, hoe krijg ik dat voor elkaar?
  • Hoe ga ik om met een chronische ziekte, met beperkingen?
  • Hoe kan ik meedoen aan sociale activiteiten en aan de dagbesteding?
  • Alles over een gezonde leefstijl, beweging en goede voeding.
  • Hoe kan ik begeleiding regelen bij een bezoek aan een arts of specialist?
  • Medische vragen en verpleegkundige zorg.
  • Hoe krijg ik een indicatie voor verpleging en verzorging?
  • Kom ik in aanmerking voor een persoonsgebonden budget (pgb)?
  • Hoe regel ik ondersteuning bij mijn persoonlijke verzorging?
  • Welke hulpmiddelen, zoals personenalarmering en Medido, kan ik inzetten om langer zelfstandig te blijven wonen?

Vraag vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan met de wijkverpleegkundige. Hiervoor heeft u geen verwijzing nodig. 

In de brochure Zorg thuis leest u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen en doen.

Kosten en zorgverzekeraar

In de meeste gevallen zijn de kosten voor Zorg thuis geheel of voor een groot deel voor rekening van de overheid. De kosten worden betaald uit het budget van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), of de Wet langdurige zorg (Wlz).

Als u wijkverpleging nodig heeft, worden de kosten betaald door uw zorgverzekeraar (Zvw). Voor wijkverpleging geldt geen eigen risico en geen eigen bijdrage. Silverein heeft met bijna alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt, uitgezonderd zorgverzekeraar Caresq/Aevita.

Wanneer u gebruik maakt van diensten die worden vergoed vanuit de Wmo of Wlz, betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van die eigen bijdrage is bij de Wmo een vast maandbedrag en bij de Wlz afhankelijk van uw inkomen en het aantal uren zorg of ondersteuning dat u ontvangt. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt de hoogte van uw eigen bijdrage vast en brengt die ook bij u in rekening.

Maakt u gebruik van een Persoons Gebonden Budget (PGB) of koopt u particulier zorg in, dan brengt Silverein de kosten bij u in rekening.

Wilt u meer hierover weten? Dan kunt u dit bespreken met de wijkverpleegkundige.

Cliënttevredenheid

De PREM is het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek voor cliënten van Zorg thuis. Het afgelopen jaar hebben veel cliënten meegedaan aan dit onderzoek. De uitkomst van het onderzoek vindt u hier.