Individuele begeleiding thuis

Silverein Zorg thuis biedt begeleiding aan cliënten in de thuissituatie wanneer er ondersteuning gewenst is bij het zelfstandig wonen. Bijvoorbeeld om de wachtperiode naar een ontmoetingscentrum te overbruggen, of om de mantelzorger te ontlasten. De begeleiding is van tijdelijke aard.

Individuele begeleiding thuis kan in verschillende situaties worden ingezet:

  • Als u hulp nodig heeft bij het omgaan met een lichamelijke of psychische beperking.
  • Als u moeite heeft met het structureren van de invulling van uw dag.
  • Als u hulp nodig heeft om in contact te komen/blijven met mensen in uw omgeving.
  • Als het u minder/niet langer lukt uw huishouden zelfstandig te organiseren.

Als u bovenstaande voorbeelden uit uw eigen situatie herkent, kan het zijn dat u behoefte heeft aan tijdelijke individuele begeleiding thuis.

Indicatie voor individuele begeleiding verloopt via de wijkverpleegkundige en valt onder de WMO. Ook met een WLZ-indicatie komt u in aanmerking voor Individuele begeleiding thuis.

Wanneer er sprake is van geheugenproblematiek biedt Silverein (individuele) begeleiding aan cliënten in nauwe samenwerking met de casemanager dementie.