Vriendenstichtingen

Deze vriendenstichtingen zetten zich in, samen met vrijwilligers en andere donateurs, om het leven van cliënten net iets te veraangenamen. Zij werven fondsen en zamelen geld in. Zo kunnen zij cliënten van Silverein op verschillende manieren iets extra's bieden. Het gaat bijvoorbeeld om middelen en activiteiten, die niet uit het reguliere budget kunnen worden betaald. In de meest ruime zin biedt hun inzet extra mogelijkheden op het gebied van ontspanning en recreatie, wooncomfort en gastvrijheid.

Momenten van geluk en ontspanning

Het is bijzonder dat verschillende Stichtingen zich betrokken voelen bij de cliënten van Silverein. Dankzij hun inzet en financiële steun zijn al vele momenten van geluk en ontspanning ervaren!

Lokale vrienden van

De betrokkenheid van lokale particulieren en organisaties bij ons werk is groot. Silverein kan rekenen op de steun van verschillende lokale vriendenstichtingen. Zij zijn voor ons van grote betekenis.

Word donateur!

Draagt u Silverein een warm hart toe en wilt u een eenmalige of periodieke schenking doen, dan zijn wij daar natuurlijk heel blij mee. Aan de basis van het vermogen van de vriendenstichtingen, liggen vrijwillige bijdragen van bewoners, vrienden en familieleden, subsidies, schenkingen, legaten en opbrengsten uit eigen acties of acties van derden. Het bestuur van iedere vriendenstichting is samengesteld uit personen, die daarvoor gevraagd zijn, op grond van hun verschillende maatschappelijke achtergronden en/of interesses. Zij doen dit werk op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding. Wilt u onze vriendenstichtingen helpen, dan leest u hieronder naar welke bankrekening u een financiële bijdrage kunt overmaken.

Door lid te worden, bent u vriend van de betreffende locatie en kunt u als donateur jaarlijks een bijdrage leveren. Eenmalige bedragen zijn ook van harte welkom. Wilt u ons op een andere wijze dan een donatie ondersteunen, bijvoorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk? Kijk dan eens op de pagina voor vrijwilligers.

Stichting “Vrienden van Daelhoven”

  • Bankrekening NL95 RABO 0142 6286 97

Stichting Vrienden van de Samenwerkende Zorgcentra Soest (Molenschot en de Heybergh)

  • Bankrekening NL42 SNSB 0853 7466 48

Stichting 'Vrienden van verpleeghuis St. Elisabeth’

  • Bankrekening: NL51 INGB 0652 6728 17

Vrienden van Huize Beukenstein

Vrienden van Rehoboth

 

Vrienden van Sparrenheide

 

Stichting Vrienden van De Bilthuysen