Revalidatie

Na een opname in het ziekenhuis is het niet altijd mogelijk om meteen weer naar huis te gaan. Herstellen kan hard werken zijn en bij Silverein helpen wij u daar graag bij. Silverein revalidatie & herstel biedt gespecialiseerde revalidatie en ondersteuning voor ouderen. Onze medewerkers zijn deskundig en ervaren. Door u te behandelen en begeleiden, helpen ze u om uw beperkingen te overwinnen of er in ieder geval zo goed mogelijk mee om te gaan in uw thuissituatie.

Wanneer komt in aanmerking voor geriatrische revalidatie?

Dat is indien:

  • er sprake is van een tijdelijk verslechterde conditie na een ziekenhuisopname,
  • uw doel terugkeer naar huis is,
  • en u begeleiding nodig heeft van verschillende behandelaren om uw terugkeer naar huis te bereiken.

In de eerste week van uw verblijf bij Silverein revalidatie & herstel, stellen we meteen vast wat uw streefdatum is om weer naar huis terug te keren. Samen met uw naasten werken we naar die datum toe. Zo nodig volgt daarna nog revalidatie vanuit huis (ambulante revalidatie). Gemiddeld duurt een revalidatieopname ongeveer 4 tot 5 weken. Hier vindt u meer informatie over hoe uw revalidatietraject er uit ziet.

Revalidatieteam

Ons revalidatieteam heeft veel ervaring met het behandelen en begeleiden van ouderen na een opname in het ziekenhuis en bestaat uit revalidatiezorgmedewerkers, Specialisten Ouderengeneeskunde (artsen) en behandelaren.

Samen met de specialist ouderengeneeskunde (so) heeft u de regie op uw revalidatie. Tijdens uw revalidatie zijn er twee of meer behandelaren die u begeleiden. Wie dat zijn, hangt af van de aanleiding waarvoor u komt revalideren en van de doelen die u met de revalidatie wilt bereiken. De verschillende behandelaren van het revalidatieteam werken intensief samen. Wekelijks bespreken zij met elkaar uw voortgang. Met u bespreken we de vorderingen van uw revalidatie elke twee weken - of vaker, wanneer dat nodig is.

Alles is revalidatie

Revalideren gaat bij Silverein de hele dag door. De (groeps-)therapie en -training zijn een belangrijk onderdeel van uw revalidatie, maar ook alle andere activiteiten én rustmomenten dragen bij aan een goed herstel. Alles wat u bij de therapie leert, past u toe in het dagelijks handelen. 'Alles is revalidatie' gaat over zitten, staan, lopen en naar de wc gaan, maar ook over huishoudelijke activiteiten als koffie zetten, een eenvoudige maaltijd bereiden en uw bed opmaken.

Het revalidatieteam stemt samen met u de training en de activiteiten af op uw persoonlijke doelen. Daardoor krijgt u zo snel mogelijk weer de vaardigheden onder de knie die voor u belangrijk zijn. We stimuleren u om actief aan uw herstel te werken en moedigen u aan de grenzen van uw mogelijkheden te verleggen. Uiteraard bieden we hulp en begeleiding op momenten dat u dit nodig heeft.

Het belangrijkste doel van uw revalidatie is om u in staat te stellen weer in uw eigen huis te wonen, zo nodig met hulp. Meestal betekent dit dat u nog niet helemaal klaar bent met revalideren wanneer u weer naar huis gaat. Eenmaal thuis is het belangrijk dat u blijft trainen voor optimaal herstel.

Verschillende locaties

Silverein biedt revalidatie op twee locaties in de provincie Utrecht:

  • Birkhoven Park in Amersfoort,
  • De Biltse Hof in Bilthoven.

Silverein biedt, naast algemene geriatrische revalidatiezorg, ook gespecialiseerde geriatrische revalidatie, zoals bijvoorbeeld revalidatie na een beroerte of revalidatie bij oncologie (kanker). Is dat voor u relevant, dan adviseren wij u om voor uw revalidatie te kiezen voor een gespecialiseerde locatie.

Uw aanmelding

Hoort u in het ziekenhuis dat u nog moet revalideren, dan kunt u zelf aangeven dat u dit graag wilt doen op één van de revalidatielocaties van Silverein. Het ziekenhuis neemt dan contact op met opnamebureau van Silverein.
Heeft u en/of uw naaste er behoefte aan om van tevoren kennis te maken met Silverein, dan bent u natuurlijk van harte welkom. U kunt een afspraak maken via het opnamebureau.

De medewerkers van het opnamebureau vormen de verbindende schakel tussen ziekenhuis en het revalidatieteam. Zij zorgen ervoor dat uw overgang van ziekenhuis naar revalidatie zo soepel mogelijk verloopt. Nadat het ziekenhuis u heeft aangemeld bij het opnamebureau van Silverein, beoordeelt één van onze artsen uw aanvraag. Als die beoordeling positief is én er is een revalidatieplaats beschikbaar, dan laat het opnamebureau dat weten aan het ziekenhuis. We spreken dan direct af op welke datum en welk tijdstip uw revalidatie bij Silverein start.