Logeren en respijtzorg

AIs uw mantelzorger even niet beschikbaar is of als de belasting voor de mantelzorger te zwaar is, kunnen wij de zorg van uw mantelzorger tijdelijk overnemen. U kunt denken aan logeeropvang of dagopvang op onze ontmoetingscentra.

Logeeropvang

U kunt tijdelijk bij ons logeren, als uw mantelzorger even niet beschikbaar is, bijvoorbeeld door ziekte of vakantie. Of om uw mantelzorger tijdelijk te ontlasten, zodat hij of zij de zorgtaken beter vol kan houden. Ook als u na een moeilijke periode even tot rust wilt komen, kan het fijn zijn om bij ons te verblijven.

Indicaties logeeropvang

Er zijn twee vormen van logeeropvang. Dat heeft te maken met de manier waarop dit wordt vergoed:

  • Logeeropvang met een indicatie vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit noemen respijtzorg. Respijtzorg (vervangende mantelzorg) is bedoeld om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten. Respijtzorg krijgt u vergoed vanuit de gemeente.
  • Logeeropvang met een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

We raden u aan om met een van onze cliëntadviseurs te bellen voor advies via 088 356 00 88. De cliëntadviseur kan u vertellen voor welke vorm van logeeroopvang u in aanmerking kunt komen en kan al uw vragen beantwoorden over logeeropvang en respijtzorg.

Medische noodzaak?

Heeft u verblijf een medische noodzaak? Dan spreken we over Eerstelijnsverblijf (ELV). We maken een onderscheid tussen ELV hoog complex en ELV laag complex. Hier vindt u meer informatie over Eerstelijnsverblijf. Bij logeeropvang is er geen sprake van een medische noodzaak.

Minder zorgen met de juiste zorg

Wanneer u bij ons logeert, zorgen wij dat u een ingerichte kamer krijgt. Ook zorgen we voor uw linnengoed, de schoonmaak, uw eten en drinken.

We spreken samen met u en de mensen die belangrijk voor u zijn af welke zorg u krijgt. U krijgt de aandacht en ondersteuning die u in uw specifieke situatie nodig heeft. Er is 24 uur per dag een zorgmedewerker aanwezig, die u kan helpen met verzorging of praktische zaken. Ons team heeft veel ervaring met ondersteuning, verzorging en verpleging. Voor de medische zorg schakelen we een huisarts in, zo mogelijk natuurlijk uw eigen huisarts.

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan voor advies contact op met een van onze cliëntadviseurs via 088 356 00 88.
Voor respijtzorg kunt u ook contact opnemen met het Wmo-loket van uw gemeente. Op de website van uw gemeente vindt u meer informatie. Daarnaast zijn er in iedere gemeente diverse instanties die u hierbij kunnen begeleiden:

  • Soest: SWOS
  • Amersfoort: Indebuurt033.