Ontmoetingscentrum De Vijver

Bezoekadres

Buzziburglaan 1
3972 EE Driebergen

In Ontmoetingscentrum De Vijver staan gastvrijheid, vriendelijkheid en gezelligheid centraal. Dat doen wij door een ondersteuningsprogramma aan te bieden voor oudere mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers.

De plek waar uw welbevinden voorop staat

Een vast team van medewerkers en vrijwilligers zorgt voor een duidelijke structuur tijdens de dag. Zij begeleiden bij activiteiten zoals tafelgesprekken, het doornemen van de krant, koken en bakken, creatieve workshops en het geheugencafé. Ook beweging maakt een belangrijk onderdeel uit van het programma en er worden regelmatig uitstapjes georganiseerd. We hebben een breed aanbod van zowel individuele als groepsactiviteiten, die passen bij wat u kan en waar u plezier aan beleeft.

Voor wie?

Ontmoetingscentrum De Vijver biedt een gevarieerd activiteitenaanbod voor mensen met Alzheimer en hun mantelzorgers, waardoor bezoekers een zinvolle besteding van de dag ervaren die past bij eigen interesses en talenten. Daarbij bieden wij mantelzorgers zowel individuele ondersteuning als een mantelzorgprogramma waarin ook ruimte is voor groepsgesprekken en lezingen. Tijdens deze bijeenkomsten worden ook ervaringen uitgewisseld.

Ook voor mensen met Parkinson, niet aangeboren hersenletsel en CVA

Het Ontmoetingscentrum biedt elke maandag een gespecialiseerd ondersteuningsprogramma aan voor mensen met Parkinson, niet aangeboren hersenletsel en CVA. Op die manier kan een bredere doelgroep deelnemen aan verschillende activiteiten. Uiteraard zijn ook hier de mantelzorgers van harte welkom en wordt voor hen een apart programma georganiseerd.

Het team laat zich indien nodig bijstaan door behandelaren zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten. Er zijn daarnaast extra voorzieningen getroffen voor onder andere bewegingstherapie en oefenmaterialen. Uiteraard wordt alles afgestemd met de bezoekers en/of de mantelzorgers.

Dagbesteding afgestemd op uw wensen

Bezoekt u een ontmoetingscentrum en heeft u een indicatie? We werken met een ervaren, betrokken en enthousiast team, gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met lichamelijke beperkingen of met (beginnende) dementie. U en uw mantelzorger krijgen een persoonlijke contactpersoon. Samen stemmen we de dagbesteding en/of dagbehandeling af op uw wensen. Zo zorgen wij ervoor dat u zich in het ontmoetingscentrum thuis voelt. Hier leest u meer over dagbesteding op onze ontmoetingscentra, over het verkrijgen van een indicatie en over de kosten.

Ook zonder indicatie

Bezoekt u het ontmoetingscentrum en heeft u geen indicatie, dan betaalt u een kleine bijdrage. Dit is een vast bedrag per activiteit of dagdeel. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en eventuele kosten. Wilt u meer hierover weten? Neem dan contact op met een van de contactpersonen van het ontmoetingscentrum.

Openingstijden

Het Ontmoetingscentrum is van maandag tot en met vrijdag geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Clienttevredenheid

Silverein, streeft er naar kwetsbare ouderen dié zorg en ondersteuning te bieden die voor hen belangrijk is. Daarom toetsen wij jaarlijks de tevredenheid van cliënten. De resultaten van dit onderzoek zijn voor ons uitgangspunten om de zorg en ondersteuning te verbeteren en zo goed mogelijk aan te laten sluiten op uw wensen en behoeften. We nodigen u dan ook graag uit het clienttevredenheidsonderzoek met betrekking tot de  Ontmoetingscentra in te vullen.

 

Kaart

)