Vertrouwenspersoon

De medewerkers van Silverein doen iedere dag hun uiterste best om u goede zorg, ondersteuning en diensten te verlenen. Toch is het mogelijk dat u ergens niet tevreden over bent. Over het gedrag van een medewerker bijvoorbeeld, over de manier waarop uw zorg is geregeld of over ongemakken in uw woning. Voor zulke kwesties kunt u altijd terecht bij uw Eerste Contact Medewerker (ECM) of bij de vertrouwenspersoon.

Eerste contact medewerker

Goede zorg is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Bent u ontevreden, dan is het logisch om dat te bespreken met uw Eerste Contact Medewerker (ECM). In de meeste gevallen kan zij het probleem direct oplossen. Zo werken we er samen aan om de kwaliteit van onze zorg waar mogelijk te verbeteren.

In gesprek met de vertrouwenspersoon

Vindt u het ongemakkelijk om uw negatieve ervaring te delen met de ECM, dan kunt u terecht bij een vertrouwenspersoon. Zij kan adviseren, informeren en bemiddelen. Is er sprake van een verstoorde relatie, dan willen we die graag zo goed en zo snel mogelijk herstellen. Het is daarom belangrijk niet te lang met uw vraag of ergernis te blijven zitten. Neem contact op met één van de vertrouwenspersonen om even van gedachten te wisselen. Uiteraard is zo’n gesprek altijd strikt vertrouwelijk.