Vrijwilligerswerk en een uitkering

Hier vind je praktische informatie als je een uitkering ontvangt en vrijwilliger wilt worden bij Silverein.

Vrijwilligers werk en een uitkering

Ook als je een uitkering hebt kun je vrijwilligerswerk doen. Je hebt dan wel met een aantal extra regels te maken. Krijg je WW of een uitkering van de Uitvoeringsorganisatie (bijstand, IOAW, IOAZ)? Dan kan vrijwilligerswerk een onderdeel zijn van je re-integratietraject. Je bepaalt samen met je werkcoach of trajectbegeleider welk soort vrijwilligerswerk geschikt is voor jou. Vrijwilligerswerk kan ook een tegenprestatie zijn voor de bijstand.

WW-uitkering

Vrijwilligerswerk is toegestaan met een WW-uitkering. Werkloze vrijwilligers moeten echter wel blijven zoeken naar een betaalde baan. En je moet voor het vrijwilligerswerk schriftelijk toestemming vragen aan het UWV. Via deze link vind je meer informatie. Hier kun je ook het formulier downloaden om toestemming te vragen voor vrijwilligerswerk met behoud van uitkering.

Bijstandsuitkering

Heb je een bijstandsuitkering? Dan kan de Uitvoeringsorganisatie van jouw gemeente je vragen iets terug te doen. Dit heet een tegenprestatie. Het werk dat je als tegenprestatie doet, moet nuttig zijn voor de samenleving. Doe je vrijwilligerswerk? Dan hoef je misschien geen tegenprestatie te doen.

Als je vrijwilligerswerk doet en in de bijstand zit, dan houdt Silverein nauw contact met jouw contactpersoon of casemanager bij de gemeente. We volgen ook de richtlijnen voor vakantie en ziekteverzuim. Alle regels op een rijtje:

Feestdagen

Als vrijwilliger heb je alleen vrij op nationale feestdagen, net als bij andere bedrijven.

Vakantie en/of vrije dagen

Wil je vrij nemen? Dat kan maximaal 4 weken per jaar. Let op: vrije dagen opnemen kan alleen in overleg met de Uitvoeringsorganisatie van jouw gemeente.

Vrije dag vanwege speciale omstandigheden

Wil je een vrije dag opnemen voor speciale omstandigheden, zoals overlijden, ziekte van familielid, huwelijk, etc. Dat kan alleen in overleg met de Uitvoeringsorganisatie van jouw gemeente.

Ziekmelding

Kun je niet werken omdat je ziek bent? Neem contact op met de contactpersoon of casemanager van jouw gemeente én met de contactpersoon vrijwilligers bij Silverein.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Wil je vrijwilligerswerk doen en heb je een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA, IVA, WAO, Waz, Wajong)? Bespreek dan eerst met de arbeidsdeskundige of je re-integratiecoach wat de mogelijkheden zijn.