Privacy en vrijwilligers

Deze privacyverklaring voor vrijwilligers is van Zorggroep de Opbouw, hierna te noemen De Opbouw. Silverein hoort bij deze zorggroep.
De Opbouw is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van haar vrijwilligers.

Het gebruik van persoonsgegevens

Silverein verzamelt en gebruikt persoonsgegevens alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van afgesproken taken van vrijwilligers en daaraan gerelateerde doeleinden.

Onze rechten

In de wet staat wanneer we uw persoonsgegevens mogen gebruiken. Wij houden ons aan die wet. Volgens de wet mogen we deze gebruiken:

  • Voor de uitvoering van de overeenkomst met de vrijwilliger.
  • Voor de behartiging van onze belangen bij een goede, veilige en efficiënte bedrijfsvoering binnen de Opbouw. We houden hierbij oog voor uw belangen en de bescherming van uw privacy.
  • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van De Opbouw.
  • Met uw toestemming. De Opbouw maakt zoveel mogelijk gebruik van wettelijke grondslagen. Als deze niet van toepassing zijn dan vragen wij uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.

Uw rechten

  • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen, te laten verwijderen en/of af te schermen.
  • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • U heeft het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens
  • U heeft het recht om uw toestemming in te trekken als de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

De Opbouw heeft passende maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Contact

Als u meer wil weten over deze privacyverklaring en de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact opnemen met de Privacy Officer (PO) van Silverein via privacyAVG@silverein.nl.

Als u een klacht heeft of er niet uitkomt met de PO, dan kunt u terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming (FG) via fg@lumengroup.nl. De FG is ook bereikbaar via een beveiligde website.

Mocht u ondanks alle verstrekte informatie en mogelijkheden tot het stellen van vragen niet tevreden zijn met de verwerking en van mening zijn dat Zorggroep De Opbouw uw privacyrechten heeft geschonden? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit kan via de website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Dit is de korte privacyverklaring voor vrijwilligers. Het volledige privacy statement vind je hier.