Fysiotherapeut

Ondervindt u belemmeringen in uw houding of bij het bewegen in het dagelijks leven? De fysiotherapeut kan samen met u, uw naasten en het zorg- en behandelteam zoeken naar oplossingen. Wij doen onderzoek, geven advies, begeleiding en behandeling. Naast individuele oefenmomenten kan er ook getraind worden in groepsverband. Wij helpen u met het vinden, aanvragen of aanschaffen van de juiste loophulpmiddelen, protheses en schoeisel. Hierbij vragen we indien nodig advies van experts. We leren u op de juiste manier om te gaan met deze hulpmiddelen.

Bent u aan het revalideren?

Wij richten ons op het veilig kunnen terugkeren naar uw thuissituatie. Hierbij kunt u denken aan manieren om uzelf te verplaatsen (staan, lopen, traplopen) en te werken aan uw conditie en spierkracht. We trainen deze activiteiten samen met u, geven advies en oefenen indien nodig met de juiste hulpmiddelen. Wij geven adviezen hoe uzelf door de dag heen kunt trainen en zelfstandig kunt werken aan de gestelde doelen.Verpleegkundigen of verzorgenden observeren en begeleiden u op de afdeling.

Revalidatie vindt niet alleen plaats bij Silverein, maar ook daarbuiten. Hier past u wat u geleerd heeft toe in dagelijkse situaties. Hoe neemt u bijvoorbeeld een kopje koffie mee of hoe gaat u om met uw balansproblemen als de buurvrouw u staande houdt voor een praatje?

De voortgang van de revalidatie wordt regelmatig met u en uw naasten en in het zorg- en behandelteam besproken. Waar nodig worden de doelen bijgesteld.

Woont u bij Silverein?

De doelen zijn gericht op wonen en zo prettig mogelijk uw leven leiden.
Wij helpen zorgmedewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers om uw fysieke bezigheden te stimuleren en te begeleiden. Op deze manier wordt bijvoorbeeld het lopen of andere vaardigheden dagelijks met u geoefend.

Indien herstel van uw lichamelijk functioneren mogelijk is en u een verblijf inclusief behandeling heeft, trainen wij ook zelf met u. Dit is meestal kortdurend en zo mogelijk in groepsverband.

Indien u een verblijf exclusief behandeling heeft dan kunt u ook bij ons terecht. Hiervoor heeft u een verwijzing nodig van uw behandelend arts. Wij noemen dit eerstelijnsbehandeling.

Het kan zijn dat herstel niet meer mogelijk is en u geconfronteerd wordt met achteruitgang. Dan gaan wij samen met de ergotherapeut en andere behandelaren en zorgmedewerkers op zoek naar optimaal comfort en oplossingen om uw bezigheden te kunnen voortzetten. Wij zoeken met de bewegingsagoog of medewerkers van welzijn en uw naasten naar passende beweegactiviteiten.