Fysiotherapeut

Ondervindt u belemmeringen bij het bewegen in het dagelijks leven? Als fysiotherapeuten kunnen wij samen met u en uw naasten op zoek naar oplossingen. Wij bieden onderzoek, behandeling en training zodat uw conditie of mobiliteit vooruit (of niet verder achteruit) gaat en u de dagelijkse activiteiten zoveel als mogelijk weer adequaat kunt uitvoeren, zelfstandig of met hulp.

Fysio

Naast individuele behandeling vinden behandelingen soms plaats in een groep (medisch fitness). Ook geven wij waar nodig advies over transfers (bijvoorbeeld van uw bed naar de stoel of in en uit de auto stappen), loophulpmiddelen, protheses en schoeisel. Daarnaast hebben wij een coachende rol bijvoorbeeld bij het geven van huiswerkoefeningen en het oppakken van activiteiten op en door de afdeling.