Fysiotherapeut

Ondervindt u belemmeringen bij het bewegen in het dagelijks leven? Als fysiotherapeut gaan wij samen met u en uw naasten op zoek naar oplossingen. Wij doen onderzoek, geven advies en behandeling, individueel of in een groep.

Wij geven advies over transfers, loophulpmiddelen, protheses en schoeisel. Waar nodig werken we met u aan het verbeteren van spierkracht, conditie en balans zodat u uw dagelijkse activiteiten waar mogelijk zelfstandig of met begeleiding kunt uitvoeren.

Fysio

Bent u aan het revalideren?

De doelen zijn erop gericht dat u veilig kunt terugkeren naar huis. Hierbij kunt u denken aan doelen ten aanzien van transfers, het staan en lopen en traplopen. We trainen deze activiteiten met u, geven advies en oefenen indien nodig met de juiste hulpmiddelen.


Wij geven wij adviezen hoe u zelf door de dag heen kunt trainen en zelfstandig kunt werken aan de gestelde doelen. De voortgang van de revalidatie bespreken we regelmatig met het multidisciplinaire team. Indien nodig stellen we uw doelen bij.

Woont u bij ons?

De doelen zijn gericht op wonen en uw welzijn. Wij coachen zorgmedewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers uw fysieke bezigheden te stimuleren en begeleiden. Indien herstel mogelijk is, trainen wij ook direct met u.

Indien herstel niet meer mogelijk is, gaan we samen met de ergotherapeut en andere behandelaren op zoek naar oplossingen om uw bezigheden met enkele aanpassingen te kunnen hervatten. Wij zoeken samen met de bewegingsagoog, de muziektherapeut, medewerkers van welzijn en uw naasten naar passende beweegactiviteiten binnen uw mogelijkheden.