Bewegingsagoog

Als bewegingsagoog helpen we u om te blijven bewegen. Hierbij hebben wij aandacht voor uw eigen interesses en mogelijkheden. Door meer te bewegen gaat u zich beter voelen op lichamelijk, sociaal en psychisch vlak. Hiermee verhoogt u uw algehele welzijn. Wij behandelen en begeleiden u met trainen, waarbij we gebruik maken van o.a. fitness, sport- en spelvormen en bewegen op muziek. Deze activiteiten vinden meestal plaats in groepsverband. Soms oefenen wij individueel met u.

Woont u bij Silverein?

Meestal wordt bewegingsagogie ingezet om uw lichamelijke, psychische en sociale welbevinden zo optimaal mogelijk te houden of te krijgen.

We zoeken samen met de fysiotherapeut, muziektherapeut en de medewerkers van welzijn naar beweegmogelijkheden waar u plezier aan beleeft. We stimuleren het groepsgevoel waardoor u leuke contacten kunt opdoen die ook na de trainingen waardevol voor u kunnen zijn.

Bent u aan het revalideren?

Op verwijzing van de specialist ouderengeneeskunde kan bewegingsagogie ook worden ingezet als u bij Silverein revalideert.

In samenwerking met de fysiotherapeut, psycholoog of de muziektherapeut wordt gekeken of extra beweging, zoals de bewegingsagoog die biedt, bijdraagt aan uw herstel.