Psycholoog

Heeft u of uw naaste te maken met verlies, problemen in het denken, veranderingen in gedrag of is er sprake van sombere of angstige gevoelens? De psychologen van Silverein denken met u mee en geven deskundig antwoord op uw psychische gezondheidsvragen.

 

Waarvoor kunt u bij onze psychologen terecht? 

Onze (gezondheidszorg) psychologen onderzoeken uw denkvermogen, stemming, en/of persoonlijkheidskenmerken. Daarnaast bieden ze advies, behandeling en begeleiding. We vinden het belangrijk om met u af te stemmen of en zo ja welke behandeling het beste bij u past. Onze psychologen zijn bekwaam in diverse behandelmethoden, zoals onder andere CGT, EMDR en ACT.

Verder adviseren onze psychologen u, uw naasten, en zorg- en behandelteams welke manieren er zijn om met de klachten of gedragsveranderingen om te gaan en of uw woonomgeving passend is bij uw situatie. Samenwerking is hierbij belangrijk. Dit doen we met andere behandeldisciplines, medisch specialisten en thuiszorgorganisaties in de regio. Ook huisartsen kunnen bij onze psychologen terecht voor diagnostiek, advisering en behandeling in de thuissituatie van cliënten. 

De psychologen van Silverein zijn gespecialiseerd in gezondheidsvragen van ouderen met bijvoorbeeld dementie, de ziekte van Parkinson en ouderen die revalideren na bijvoorbeeld een beroerte. We bieden onderzoek, advies, individuele behandeling en soms groepsbehandeling.

Bent u aan het revalideren?

Wij zetten onze kennis en ervaring in om te kijken hoe uw revalidatie zo optimaal mogelijk kan verlopen. Dit doen we door het in kaart brengen van bijvoorbeeld uw stemming of denkvermogen. Aan de hand daarvan kunnen we advies geven aan u, uw naasten en het behandelteam.

Woont u bij ons?

Wij helpen u om een zo prettig mogelijk leven te leiden binnen één van onze woonlocaties. Samen met u, uw naasten en het zorg- en behandelteam kijken we wat er nodig is om er voor te zorgen dat het goed met u gaat. We hebben daarbij aandacht voor wie u bent als persoon, dingen die waardevol voor u zijn en andere persoonlijke factoren. We bieden onderzoek, advies en individuele behandeling en denken vooral mee met het zorgteam over welke omgang goed bij u aansluit.