Dementie en geheugenproblemen

Wanneer u of uw familielid last heeft van geheugenproblemen en verwardheid door dementie, dan kunt u onze hulp inschakelen. Wij helpen u de weg te vinden in het zorglandschap, we adviseren u, en natuurlijk bieden we ondersteuning en een veilige woonomgeving voor mensen met dementie.

Wat is dementie

Iets vergeten of ergens niet op kunnen komen, dat gebeurt iedereen wel eens. Soms neemt vergeetachtigheid ernstigere vormen aan, en spreken we over dementie. Dit is een hersenaandoening waarbij men langzaam afhankelijk wordt van de zorg van anderen. Eén op de vijf mensen krijgt in het leven te kampen met een vorm van dementie, waarvan Alzheimer het meest voorkomt.

Wanneer iemand dementie krijgt, treden er op psychisch vlak veranderingen op, bijvoorbeeld bij het denken, of het karakter en het gedrag van de persoon veranderen. Ook op lichamelijk vlak kunnen er dingen veranderen, zoals moeilijker kunnen lopen of slikken en een verslechterde weerstand. Dementie ontwikkelt zich bij iedereen op een andere manier. Bij een trage ontwikkeling kunnen mensen vaak nog jarenlang een redelijk gewoon leven leiden. Maar dementie kan soms ook heel snel toeslaan. Bij een snelle ontwikkeling van de ziekte worden mensen snel zwakker, en verliezen ze in korte tijd de regie over hun leven.

Wanneer thuis wonen niet meer gaat

Dementie heeft veel impact op het dagelijks functioneren. Een ogenschijnlijk simpele handeling, zoals een boodschap doen of koken, kan soms een zware opgave worden. Daarnaast heeft dementie niet alleen invloed op degene met de ziekte, maar ook op de mensen in hun omgeving. Wanneer thuis wonen niet meer gaat, of een te zware belasting wordt voor mantelzorgers, dan kan er via het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) een zorgindicatie worden aangevraagd. Met deze indicatie kunt u bij één van onze locaties komen wonen.

Voordat u bij ons komt wonen, brengen we samen met u en uw familie uw hele levensverhaal in kaart, en leggen we samen uw persoonlijke wensen vast. Zo weten we zeker dat we u kunnen ondersteunen op een manier die bij u past, en dat u zich zo prettig mogelijk voelt bij ons.

Maatschappelijk werk

Als u te kampen krijgt met dementie, kunt u bij Silverein een beroep doen op maatschappelijk werkers. Zij helpen u in het verwerken en accepteren van de veranderende leefsituatie. Dit doen zij door u te adviseren, te behandelen en te begeleiden. Dat kan via individuele gesprekken, familiegesprekken en ondersteuning in groepsverband. Onze maatschappelijk werkers hebben zowel contact met u als met uw familie en andere mantelzorgers. Zij werken nauw samen met andere specialisten van Silverein Behandeling & advies, zoals bewegingsagogen, muziektherapeuten en specialisten ouderengeneeskunde. De lijnen tussen deze specialisten zijn kort, waardoor de kwaliteit van de zorg die u krijgt toeneemt.

Innovatieve ontwikkelingen

De zorg staat niet stil, en ook wij groeien met onze tijd mee. Zo hebben wij verschillende innovaties in huis die leven met dementie iets gemakkelijker maken. Denk aan een zorgrobot, zachte, interactieve robotdieren die u gezelschap houden, een tovertafel, een CRDL (een speciaal instrument dat aanraking tussen mensen omzet in geluid), een magisch, interactief schilderij, beleef-tv en nog veel meer. Al deze dingen stimuleren gedachten en bewegingen, en helpen om vaardigheden te behouden.

Samenwerking is cruciaal

Bij Silverein willen we zo nauw mogelijk samenwerken met mantelzorgers, partners, familie, zorgverleners en vrijwilligers. De kwaliteit van leven van iemand met dementie wordt namelijk sterk bepaald door het contact met de vertrouwde mensen uit zijn of haar omgeving. U kunt ons helpen om uw naaste met dementie zoveel mogelijk het leven te laten leiden dat hij of zij gewend is. Als partner, familielid of naaste kent u hem of haar immers het best.