Verpleeghuis dementie, wanneer thuis wonen niet meer gaat

U of uw familielid is op het punt gekomen dat thuis wonen niet meer gaat. De zorg voor naasten is te zwaar geworden of het is niet meer veilig om alleen thuis te wonen. 

Dementie heeft dan ook niet alleen invloed op degene met de ziekte, maar ook op zijn of haar omgeving. Dementie kan veel verandering teweeg brengen. Zowel op persoonlijk als lichamelijk vlak. Bij iedereen is dit ziekteverloop anders, dementie kan een trage ontwikkeling hebben of erg snel gaan.

Wanneer thuis wonen niet meer gaat, of misschien een te zware belasting wordt voor uw mantelzorgers, dan kan er via het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) een zorgindicatie worden aangevraagd. Met deze indicatie kunt u bij één van onze locaties verpleeghuis dementie, komen wonen.

Dementie, veel impact op het dagelijks functioneren.

In Nederland hebben zo’n 290.000 mensen dementie. De kans dat iemand in zijn leven dementie krijgt is 1 op 5. Dagelijkse veelvoorkomende handelingen zoals koken of een boodschap doen kunnen dan een zware opgaven worden. Af en toe ergens niet op kunnen komen of soms iets vergeten, dat gebeurt iedereen wel eens. Maar als dit in ernstige mate toeneemt, spreken we van dementie. Dementie is een hersenaandoening waarbij je langzaam aan steeds afhankelijker wordt van de zorg van anderen mensen. Nadat iemand dementie heeft gekregen treden er op psychisch en lichamelijk vlak veranderingen op. Het gedrag van een persoon kan erg veranderen en zo ook het denken of zelfs zijn/haar karakter kan veranderen. Daarnaast kan het voor degene moeilijker zijn om te blijven bewegen zoals hiervoor.

Dementiezorg bij Silverein

Bij Silverein werken zorgmedewerkers, casemanagers en behandelaren zoals maatschappelijk werkers, waar u een beroep op kunt doen als u te maken krijgt met dementie. Onze medewerkers begeleiden u tijdens de behandeling van dementie en behandeling van alzheimer. Ze helpen u om te gaan met de veranderde leefsituatie. Via gesprekken met u, uw familie en eventuele ondersteuning in groepsverband helpen, adviseren, begeleiden en behandelen ze u daar waar nodig. De medewerkers bij Silverein vinden nauw contact met zowel u en andere mantelzorgers erg belangrijk. Er zijn altijd korte lijnen met andere specialisme om zo de meest optimale kwalitatieve zorg te bieden.

Alzheimer, de meest voorkomende vorm van dementie

Dementie kent verschillende vormen. Onder andere Lewy body dementie, vasculaire dementie en frontotemporale dementie. Van alle mensen met dementie heeft maar liefst 70% alzheimer. Dit is de meest voorkomende vorm van dementie. De termen dementie en (ziekte van) Alzheimer worden dan ook vaak door elkaar gebruikt. Alzheimer kenmerkt verschillende veelvoorkomende symptomen zoals: geheugenstoornissen, problemen in taal, veranderingen in gedrag en karakter en moeite met alledaagse handelingen. Het kan zijn dat in het begin van de ziekte de symptomen en/of verschijnselen nog niet duidelijk aanwezig zijn. Naarmate de dementie in een verder stadium komt worden vaak de verschijnselen duidelijker. Dit proces loopt bij iedereen verschillend en kan zoals ook bij de andere vormen van dementie erg snel of traag verlopen.

Voor de behandeling van alzheimer dementie bent u bij Silverein aan het juiste adres. Voor mensen met dementie heeft Silverein kleinschalige zorglocaties; een huiselijke omgeving met zes tot maximaal acht bewoners.

Wonen in een van onze locaties, verpleeghuis dementie

Wanneer zelfstandig wonen niet meer langer gaat dan is wonen bij Silverein een goede optie. U krijgt hier de hulp die u nodig heeft en we luisteren graag naar wat u prettig vindt. We vinden het belangrijk dat u zich vertrouwd voelt op een van onze locaties verpleeghuis dementie.

Meer weten over wonen op een van onze woonlocaties? Lees verder op wonen bij Silverein

Uw vragen over dementie verpleeghuiszorg

Voor alle locaties geldt: we luisteren naar wat u nodig heeft om u prettig en vertrouwd te voelen, en te genieten van uw leven bij ons. Heeft u concrete vragen over indicaties, wachttijden, of over een ander onderwerp, neem dan contact op met één van onze zorgbemiddelaars. We maken graag een afspraak met u voor een uitgebreid gesprek of rondleiding via 088 356 00 00, clientadvies@silverein.nl of u kunt ons contactformulier invullen.