Uw revalidatietraject

Wanneer u bij ons arriveert, krijgt u direct een intakegesprek met een medewerker van het revalidatiezorgteam. Het is prettig voor u en voor ons wanneer uw partner/naaste bij dat gesprek aanwezig kan zijn. Op uw eerste dag maakt u ook kennis met de arts, de fysiotherapeut en eventuele andere behandelaren.

Startfaseplan

Bij opname bij Silverein revalidatie & herstel stellen we een startfaseplan met u op. In dit plan staan de acties en afspraken die nodig zijn ter voorbereiding van uw definitieve revalidatieplan. Daarnaast bespreken we met u de streefdatum voor uw terugkeer naar huis. De startfase duurt vijf tot tien dagen. In deze periode ontmoet u verschillende behandelaren en maakt u een begin met uw revalidatie. Een belangrijke afspraak in deze periode is het doelengesprek dat u heeft met de ergotherapeut. In dit gesprek komt aan bod wat voor u belangrijk is om weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen zijn. Daarnaast bespreken we wat er nodig is om weer thuis te kunnen wonen. Ook bij het doelengesprek is het belangrijk dat uw partner/naaste aanwezig is.

Aan het eind van de startfase bespreken we met u (en uw partner/naaste) het (concept)revalidatieplan. Aan dit plan leveren alle betrokken behandelaren hun bijdrage. De betrokken behandelaren zullen tweewekelijks uw voortgang evalueren en met u (en uw naaste) bespreken. Op deze manier werkt u in gezamenlijkheid naar uw ontslag naar huis toe. Gemiddeld duurt een revalidatieopname ongeveer 4 tot 5 weken.

Revalidatie. En dan?

Uw revalidatie bij Silverein revalidatie & herstel duurt meestal een aantal weken. In die periode ondersteunt en begeleidt het revalidatieteam u om zo snel mogelijk weer naar huis te kunnen. Het doelengesprek en het revalidatieplan zijn de leidraad. In uw revalidatieplan staat de streefdatum voor uw terugkeer naar huis. Samen met u werken we naar die datum toe.

Tijdens uw verblijf op een van onze locaties leggen we met elkaar de basis voor uw verdere revalidatie thuis. Daar past u de vaardigheden toe die u bij Silverein revalidatie & herstel heeft geleerd om zo verder te trainen en herstellen. Afhankelijk van uw situatie, kan het prettig en/of wenselijk zijn deze overgang te ondersteunen met een huisbezoek, een proefverblijf thuis of ambulante revalidatie:

  • Bij een huisbezoek gaat één van uw behandelaren met u mee om in uw eigen thuissituatie de geleerde vaardigheden toe te passen en adviezen en praktische tips te geven.
  • Bij een proefverblijf thuis gaat u één dag en/of nacht naar huis, om te ervaren hoe het gaat.
  • Bij een ambulante revalidatie woont u weer thuis, maar komt u nog een aantal keer per week voor revalidatiebehandeling naar Silverein.

Samen met u en uw partner en/of naaste, zorgen wij ervoor dat de overgang naar huis optimaal verloopt.
Silverein revalidatie & herstel geeft u ook advies over professionele zorg die u eventueel thuis nog nodig heeft, zoals thuiszorg, maaltijdvoorziening of huishoudelijke hulp.

Soms kan tijdens de revalidatie blijken dat het voor u niet mogelijk is om terug te keren naar uw eigen woonsituatie. Het opnamebureau van Silverein adviseert u in dat geval bij de overgang naar een andere woon(zorg)situatie.