Dit doet de cliëntenraad

24-06-2024

De stem van de cliënt en de verantwoordelijkheid van naasten wordt steeds belangrijker, ervaart de cliëntenraad. “Binnen Silverein beschikken we sinds vorig jaar over een cliëntenraad per locatie, per regio en een centrale cliëntenraad (CCR)”, vertelt Wobbe Kijlstra. “Al deze raden zijn in gesprek met leidinggevenden binnen de organisatie over wat leeft en speelt op de locaties.” Vier leden van verschillende raden vertellen over de concrete inbreng van de cliëntenraad in de praktijk.

Actief communiceren met cliënten, mantelzorgers en directie

Elise de Vroom, regionale cliëntenraad Amersfoort-Baarn vertelt: “In Lage Vuursche waren problemen met de lift. Juist dan zijn de contacten tussen cliëntenraad en Silverein belangrijk. Door goede communicatie, ervaringen van cliënten en mantelzorgers en vlot optreden van de directie werd zo snel mogelijk een oplossing gevonden.”  

De locaties in Baarn zijn een pilot gestart met leefcirkels. Daarbij krijgen bewoners veel meer veilige bewegingsvrijheid  en wordt tegelijkertijd ieders privacy gewaarborgd. Meer open deuren en op een verantwoorde manier meer bewegingsvrijheid bieden, kan alleen in samenspraak met cliënten en hun vertegenwoordigers. De cliëntenraad is daarbij een onmisbaar orgaan.”

De cliëntenraad in Baarn en Lage Vuursche is zeer actief. Er zit verschil in het functioneren van cliëntenraden tussen kleinere plaatsen en een grote stad. In Amersfoort blijkt het moeilijker te zijn alle betrokkenen te overtuigen van nut en noodzaak van zo’n raad. De resultaten van de raden uit andere regio’s zijn in elk geval een extra motivatie om ook in Amersfoort de cliëntenraad goed vorm te geven.”

Zorg thuis maakt zich op voor medezeggenschap

Hans Hillebrand, centrale cliëntenraad vertelt: "Silveren biedt aan 940 cliënten thuiszorg. Met medewerkers Zorg thuis zijn verkennende gesprekken gevoerd om een vorm van medezeggenschap op te zetten voor deze groep cliënten. We organiseren als CCR nu bijeenkomsten met cliënten, samen met de manager Zorg thuis om tot een cliëntenraad te komen. Het is nog niet zover, maar de plannen zijn enthousiast onthaald.

Leden van cliëntenraden en zorgmedewerkers in regio Driebergen bedachten een aantal jaren geleden samen het zogenaamde Naastenoverleg; een samenwerking om naasten een plek te geven in de zorg. Anno 2024 heeft dit naastenoverleg een brede opzet gekregen binnen Silverein in het project Team van de Toekomst. Een eerste bijeenkomst is geweest om ideeën uit te wisselen en vorm te geven aan de belangrijke functie die naasten zullen krijgen."

Opfrisbeurt locatie door inzet team en lokale raad

Monique Kortbeek, cliëntenraad locatie Rehoboth vertelt: "Rehoboth heeft op verschillende fronten een transformatie ondergaan. Onder leiding van teamleider Jeannet en met de inzet van de cliëntenraad is vorige jaar een start gemaakt met een opfrisbeurt en is besloten om, nu de receptie weg is, een nieuwe teampost in te richten: een centrale plek waar de cliënt een aanspreekpunt vindt en waar vaak zorgmedewerkers zijn.

Het interieur en de gezamenlijke woonkamer van Rehoboth kregen een make-over door nieuwe vloeren en gordijnen en andere kleine verbeteringen. Een fijne kleine woonkamer, waar bewoners zich kunnen terugtrekken. Straks voorzien van een groot tv-scherm, aangeboden door de Vrienden van Rehoboth. Iedereen heeft er plezier van: bewoners, medewerkers, vrijwilligers en iedereen die op bezoek komt."

Inbreng cliënten bij activiteitenplein

Wobbe Kijlstra, regionale cliëntenraad vertelt: "Een actueel voorbeeld van cliëntmedezeggenschap is de verandering van de restaurants naar ontmoetings- en activiteitenpleinen. De CCR heeft positief geadviseerd over het idee van de omvorming. Wel met kanttekening dat er bij elke stap inbreng en betrokkenheid van cliënten en naasten dient te zijn. Want vooral de manier waarop veranderingen worden doorgevoerd, is buitengewoon belangrijk. We hanteren het motto: ‘niets over ons, zonder ons’. Gelukkig pakt de organisatie dit op.

De CCR maakte zich ernstig ongerust over de roostering. In regio Soest werd een zwartboek gestart met voorbeelden missers in de roostering. Dit is met de directie besproken. De fouten waren niet onbekend, maar het zwartboek heeft wel degelijk bijgedragen om op korte termijn tot actie over te gaan. Het aantal ‘verstoringen’ is nu flink afgenomen."

Klik hier voor meer informatie over de cliëntenraad

Afbeeldingen