Corona

Het coronavirus

We informeren u over de ontwikkelingen van en stand van zaken rondom het coronavirus en ons beleid daarin.

Coronavirus

Heeft u algemene vragen over het coronavirus?

Neem dan contact op met het RIVM via 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur.

Bij Silverein is een coronakernteam ingesteld. Zij bespreken wekelijks actuele zaken rondom het coronavirus. Ons beleid en onze afspraken worden aangepast aan de adviezen van het RIVM en de maatregelen die landelijk worden gesteld. Belangrijke maatregelen die we binnen onze organisaties nemen, vindt u terug in deze update. We zetten ons graag in u zo goed mogelijk van informatie te voorzien, zodat er bij u minder vragen ontstaan.

 

Update voor bewoners

Hartelijk welkom bij de eerste coronavirus update van dit jaar. Nog steeds overlegt het coronakernteam wekelijks over de corona gerelateerde ontwikkelingen binnen Silverein en de landelijke maatregelen.
Vanwege de verwachte ontwikkelingen, zal de frequentie van deze update structureel een keer per maand verschijnen. Vanzelfsprekend ontvangt u ook een update, zodra de actualiteit hier om vraagt.

Laatste update 23 maart 2022

In deze update:

 • Aantal positieve testresultaten
 • Mondneusmaskers en 1,5 m afstand blijven binnen Silverein nog gehandhaafd
 • 2e Boostervaccinatieronde (herhaalprik)

Aantal positief geteste cliënten

In de periode van 24 februari tot en met 22 maart jl., hebben meerdere cliënten in alle regio's (waaronder ook extramuraal) een positieve testuitslag ontvangen. Omdat deze periode een maand beslaat zetten wij geen exacte cliëntenaantallen neer.

Uiteraard zijn betrokkenen per locatie daarover geïnformeerd en worden óf werden betreffende cliënten volgens protocol verzorgd. In verband met de periode kan het zijn dat aanvullende maatregelen inmiddels zijn opgeheven. Ook in dat geval zijn betrokkenen geïnformeerd.

Mondkapjes en 1,5 meter afstand blijven binnen Silverein nog gehandhaafd

Terwijl landelijk de geldende coronamaatregelen verder worden versoepeld, blijven binnen Silverein de regels met betrekking tot het dragen van mondkapjes en de 1,5 meter regeling ongewijzigd.
Deze regels blijven in ieder geval van kracht tot na de 2e boostervaccinatieronde (gepland op dinsdag 5 en woensdag 6 april) en zo lang landelijk het aantal besmettingen nog hoog is. Daarna zal het coronakernteam de situatie opnieuw bekijken.

Het coronakernteam heeft dit besluit genomen omdat wij binnen de organisatie werken met een kwetsbare doelgroep in combinatie met zowel landelijke hoge besmettingen als binnen onze locaties. Daarbij draagt de inzet van deze maatregelen ook bij aan het voorkomen van de verspreiding van het griepvirus dat momenteel heerst.

We hopen op uw begrip en medewerking.

2e Boostervaccinatieronde (herhaalprik)

Vorige week heeft u van ons een extra corona update ontvangen met daarin informatie over de 2e boostervaccinatieronde (herhaalprik) die is gepland op dinsdag 5 april en woensdag 6 april aanstaande. Alle cliënten wonen of tijdelijk verblijven bij Silverein zijn hiervoor uitgenodigd en kunnen op deze manier op de eigen woon- of verblijflocatie gevaccineerd worden.

De vaccins zijn besteld en onze prikteams zijn er klaar voor. Het vaccineren gebeurt altijd onder de verantwoordelijkheid van een specialist ouderengeneeskunde van Silverein, ongeacht of u of uw naaste nog een eigen huisarts heeft.

Vindt u het fijn de algemene informatie over de herhaalprik nog eens door te lezen? Dan vindt u hier meer informatie vanuit de Rijksoverheid.

Update voor cliënten Zorg thuis

Laatste update 21 december 2021

 • Overzicht m.b.t. positief geteste cliënten
 • Bezoekregels conform landelijk advies
 • Landelijke maatregelen na de persconferentie
 • Meld uw zelftest bij uw zorgmedewerker
 • Silverein ‘boostert’ medewerkers die dat willen
 • Het zorgcontinuïteitsplan kracht
 • Activeren initiatief zorginzet
 • Rijksoverheid vraagt aandacht voor voldoende ventilatie
 • Nieuwe algemene voorwaarden per 1 januari 2022

Graag maak ik van deze maandelijkse update gebruik om terug te kijken op het achterliggende jaar; wederom een bijzonder jaar, waarin het coronavirus ons nog steeds uitdaagt om flexibel en creatief te zijn.
Misschien bent u wel een van de cliënten die het virus zelf heeft doorgemaakt of bent u hier op een andere manier persoonlijk mee in aanraking gekomen. Dan hoop ik van harte dat het weer beter met u gaat.
Ook in verschillende zorgteams hebben we met het coronavirus te maken gehad. Trots ben ik op de hardwerkende collega’s die samen sterk zijn en met passie goede zorg blijven bieden.
Kijkend naar het aankomende jaar staan zij ook dan weer graag voor u klaar. Ik wens u fijne feestdagen, samen met uw dierbare naasten en een liefdevol 2022.

Hartelijke groet
Jacintha Engelhart
manager Zorg thuis

Aantal positief geteste cliënten

In de achterliggende periode, van 3 november tot en met 7 december jl., heeft onderstaand aantal bewoners een positieve uitslag van de coronatest ontvangen

 • Beukenstein, woning 1, 6, 7 en 10 22 bewoners
 • De Heybergh 11 bewoners
 • De Vier Linden 12 bewoners
 • Heidetuin een bewoner
 • Merelhof een bewoner
 • Molenschot een bewoner
 • Noorderhof drie bewoners
 • Ontmoetingscentrum Baarn een bewoner
 • Ontmoetingcentrum De Plataan vier bewoners
 • Zorg thuis Amersfoort- Puntenburg zes cliënten
 • Zorg thuis Soest vijf cliënten
 • Zorg thuis Driebergen een cliënt
 • Zorg thuis Soesterberg een cliënt
 • De betreffende cliënten zijn of worden volgens protocol verzorgd.

Landelijk advies conform bezoekregels

We kunnen het ons enorm voorstellen dat u tijdens de feestdagen, indien mogelijk, met velen samen wilt zijn. Toch vragen we u bewust om te gaan met het maximaal aantal personen dat per dag bij u op bezoek komt. We adviseren, conform landelijk beleid, per dag maximaal 1 huishouden of gezin (maximaal twee personen) thuis te ontvangen. Bovendien wordt het advies gegeven de bezoekers die bij u langskomen, vooraf een zelftest te laten afnemen.

Voor de Zorg thuis willen we u tevens vragen geen bezoek te ontvangen tijdens het zorgmoment
Aangepaste landelijke maatregelen naar aanleiding van de persconferentie
Naar aanleiding van de persconferentie d.d. 14 december en 18 december jl. blijven de basisregels van kracht en wordt het advies voor ‘thuis’ en ‘werk’ verder aangescherpt.

Basisregels voor iedereen

 • Was vaak en goed je handen.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht.

Thuis en werk

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Toch de deur uit? Beperk je contacten en houd afstand.
 • Als een huisgenoot besmet is dan gaat die in isolatie. Alle andere (beschermde en niet-beschermde) huisgenoten gaan in quarantaine. Doe de Quarantainecheck als je twijfelt.
 • Werk thuis. Kan dat niet, houd op het werk altijd 1,5 meter afstand.
 • Ontvang thuis, buiten de feestdagen om, niet meer dan 2 personen per dag (met uitzondering van kinderen tot 13 jaar). Tijdens de feestdagen is op deze maatregel een uitzondering gemaakt en is het advies versoepeld: ontvang gedurende deze dagen maximaal vier personen thuis op bezoek.
 • Ga maximaal 1 keer per dag op bezoek.
 • Ontvang je bezoek of ga je op bezoek, doe dan vooraf een zelftest.
 • Mensen vanaf 70 jaar wordt geadviseerd om contacten te beperken, ook met kinderen.

Zelf een test aangevraagd? Informeer ons

Op het moment dat u klachten krijgt, zoals verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid, keelpijn of koorts, vragen wij u telefonisch uw huisarts en de wijkverpleegkundige, of onze zorgverleners in te schakelen. Alleen dan kunnen de juiste maatregelen worden getroffen.

Om risico op besmetten te voorkomen, is het van belang dat u ons informeert als u in afwachting bent van een testuitslag. Het advies voor kwetsbare ouderen is nog steeds om bij klachten via de GGD een PCR test te doen. Dat biedt een meer betrouwbare uitslag dan een zelftest.

Silverein ‘boostert’ medewerkers die dat willen

We gaan zelf alle medewerkers die dat wensen, de komende week vaccineren met de boosterprik. Medewerkers die deze boosterprik wensen, willen we als werkgever zo optimaal mogelijk faciliteren. Op deze manier doen we er alles aan medewerkers en cliënten zo maximaal mogelijk te beschermen tegen een COVID-besmetting en reduceren we zo veel mogelijk verspreiding.

Het zorgcontinuïteitsplan

Landelijk nemen de coronabesmettingen nog nauwelijks af en de zorg staat onder grote druk. Vanuit de overheid is aangegeven dat alle planbare ziekenhuiszorg landelijk wordt afgeschaald. Veel ouderenzorgorganisaties hebben te kampen met grote personele problemen en nemen noodmaatregelen.

Ook bij Silverein ontwikkelt het aantal coronabesmettingen nog steeds, zowel onder cliënten als onder medewerkers. We merken dat ondanks alle creativiteit en mogelijkheden die nu beschikbaar zijn, het rondkrijgen van de roosters en het geven van de zorg die nodig is aan bewoners, een steeds grotere uitdaging is. Dit is een zorgelijke situatie en vraagt om een passend, breed gedragen besluit vanuit management en directie, afgestemd met de OR (Ondernemingsraad) en de CCR (Centrale Cliëntenraad). Ook staan we in nauw contact met onder andere de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, GGD en GHOR.

Het coronakernteam heeft daarom eind vorige week geadviseerd het zorgcontinuïteitsplan Silvereinbreed in werking te stellen. Het managementteam en directie heeft dit advies, in overleg met de raad van bestuur van De Opbouw, overgenomen. Dit noodplan wordt ingezet bij crisissituaties, zoals nu het geval is en bevat richtlijnen en afspraken als aanvulling op de bestaande continuïteitsplannen en het coronahandboek voor medewerkers.

De consequenties van dit besluit

Het belangrijkste dat in het zorgcontinuïteitsplan staat beschreven, is dat de basiszorg aan cliënten door moet gaan. Om dit te kunnen realiseren;
1. Is de zorg, welzijn en behandeling afgeschaald,
2. Zijn de meeste trainingen voor medewerkers opgeschoven tot na 17 januari 2022,
3. Kan het zo zijn dat toezeggingen van vakantieverlof wordt ingetrokken,
4. Zorgmedewerkers uit een ander team bij u langs komen.

Wat betekent het afschalen van zorg, welzijn en behandeling?

Binnen elk team op alle locaties én in de thuiszorg wordt gekeken welke zorg voor u noodzakelijk is. Alle niet noodzakelijke zorg, welzijn en behandeling wordt op een laag pitje gezet. Zo voeren we bijvoorbeeld alleen nog noodzakelijke behandelingen uit en zetten we sommige reguliere welzijnsactiviteiten op locaties tijdelijk stop. Daarbij blijven we vanzelfsprekend wel zoeken naar alternatieven en aandacht houden voor het welzijn van cliënten.

Activeren initiatief Zorginzet

We herstarten het initiatief Zorginzet en vragen alle niet-zorgmedewerkers in de organisatie zich beschikbaar te stellen voor ondersteuning aan zorgteams en daar waar mogelijk de eigenlijke werkzaamheden te parkeren.
Rijksoverheid vraagt aandacht voor voldoende ventilatie
“Frisse lucht is belangrijk voor de gezondheid. In afgesloten ruimtes wordt lucht steeds viezer. Die vervuiling gaat sneller als er meer mensen in de ruimte aanwezig is. Door ventilatie stroomt er frisse lucht naar binnen. Dat is nodig om de luchtkwaliteit goed te houden. Lagere luchtkwaliteit kan klachten veroorzaken als vermoeidheid, hoofdpijn en duizeligheid. Daarnaast kunnen virusdeeltjes, bijvoorbeeld van het coronavirus, zich in ruimtes zonder ventilatie beter verspreiden. Daarom is het nodig om ruimtes in gebouwen continu te ventileren.”
We vragen u om regelmatig uw woning goed te ventileren.

Algemeen nieuwsbericht: Nieuwe algemene voorwaarden per 1 januari 2022

Hierbij delen wij u mee dat de tot dusver geldende tweezijdige algemene voorwaarden 2018 zijn geactualiseerd. De actualisatie en wijziging van de tweezijdige algemene voorwaarden is tot stand gekomen in overleg tussen ActiZ, Zorgthuisnl, de Consumentenbond, LOC Waardevolle zorg en Patiëntenfederatie Nederland. U kunt de wijzigingen, de oude algemene voorwaarden (geldend tot 1 januari 2022) en de nieuwe voorwaarden terugvinden op de website van Silverein.

Vragen over het coronavirus en over de coronavaccinatie

Heeft u vragen over het coronavirus? Kijk dan op de website van het RIVM. Hier vindt u alle actuele informatie. Heeft u vragen over het coronavirus in relatie tot je werk? Stuur een mail naar corona@silverein.nl. Ook kunt u op werkdagen bellen naar 033 46 00 507.

Corona Helpdesk

De corona helpdesk zit dagelijks klaar uw vragen te beantwoorden, zodat de zorgteams zo veel mogelijk worden ontlast. Onze medewerkers van de corona helpdesk proberen uw vraag altijd te beantwoorden, al is helaas een (geruststellend) antwoord niet altijd paraat.

Heeft u vragen? Dan kunt u een mail sturen naar:

corona@silverein.nl

Of u raadpleegt telefonisch onze coronahelpdesk: 033 460 05 07.

Deze telefoonlijn is dagelijks voorzien van een speciaal team medewerkers. Op werkdagen zijn zij bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.