Corona

Het coronavirus

Wilt u meer weten over hoe Silverein omgaat met het coronavirus, dan kunt u bellen naar de helpdesk YVO: telefoon 088 - 5131 888. Of mail naar YVO@silverein.nl 

Heeft u algemene vragen over het coronavirus?

Neem dan contact op met het RIVM via 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur.

Update 20 juni 2023 

Op 16 juni 2023 is de speciale status van COVID-19 (corona) vervallen, op advies van het RIVM. Voor Silverein betekent dit dat we positieve testen niet meer hoeven te melden bij de GGD. De algemene hygiëneregels voor handhygiëne en hoesten/niezen blijven gelden, evenals het dragen van een mondkapje bij klachten van een luchtweginfectie.

In de locaties van Silverein gelden geen speciale coronamaatregelen meer. Het beschermen van mensen met een kwetsbare gezondheid blijft belangrijk. Komt u bij iemand op bezoek, dan vragen we u een medisch mondneusmasker te dragen als u luchtwegklachten heeft. Zoals hoesten, niezen, keelpijn en een loop- of snotneus.


Update 8 maart 2023

In Nederland steeg het aantal bewoners van verpleeghuizen met een positieve coronatest in de afgelopen week (zie https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel). Ook in sommige locaties van Silverein zijn enkele bewoners positief getest. We hebben dus nog steeds te maken met corona en nemen dan de maatregelen die nodig zijn, zoals isolatie (op de kamer blijven) en bescherming (mondkapjes, beschermende kleding). Bezoek is mogelijk, de verpleging geeft aan wat de mogelijkheden zijn. Specifieke informatie wordt per locatie verstrekt. We hopen net als u dat we zo snel mogelijk van de maatregelen af zijn en vragen hiervoor om uw medewerking en begrip.


Update 19 januari 2023

Het coronakernteam van Silverein gaat op in de infenctiepreventiecommissie. In ons beleid en onze afspraken volgen we de adviezen van het RIVM en de maatregelen die landelijk worden gesteld. Belangrijke maatregelen die we binnen onze organisaties nemen, vindt u terug in deze update. We zetten ons graag in u zo goed mogelijk van informatie te voorzien, zodat er bij u minder vragen ontstaan.

Weinig corona, veel griep

Na een paar weken van oplopende besmettingen zien we dat het aantal nieuwe besmettingen laag is. Dit sluit aan bij het landelijke beeld, waar het risiconiveau nu op ‘1’ staat, dat wil zeggen ‘laag’. Ook in onze regio, de veiligheidsregio Utrecht, is de situatie vergelijkbaar met ‘landelijk’. Wat wél overal gaande is, is een toename van het aantal besmettingen met influenza (griep). Ook bij Silverein zijn er veel griepgevallen, passend bij de tijd van het jaar.

Preventief mondkapje

In sommige andere zorginstellingen (ziekenhuizen en VVT) is daarom toch weer het preventief dragen van mondneusmaskers ingevoerd. Dit is niet verplicht en Silverein heeft daar (nog) niet voor gekozen. Wel raden we het aan om een mondneusmasker te dragen bij verkoudheidsklachten (ook als u negatief getest bent voor corona). Dit advies geldt zowel voor medewerkers als voor bezoek. We sluiten hiermee aan op de door het RIVM aangepaste richtlijn d.d. 14-12-2022.


Corona update voor bewoners en 1e contactpersonen, 13 oktober 2022

Landelijk én binnen Silverein loopt het aantal coronabesmettingen op. Het coronateam bespreekt deze ontwikkelingen wekelijks. Besluiten die leiden tot het instellen van maatregelen worden afgewogen genomen met als uitgangspunten:

 • De maatschappij waarbinnen nog geen maatregelen gelden, maar wel een aantal dringende adviezen voor het beschermen van kwetsbaren.
 • Onze verantwoordelijkheid zorg te dragen voor de bescherming van cliënten en medewerkers.

Alarmniveau coronathermometer verhoogd

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid heeft per 11 oktober jl. het alarmniveau verhoogd door de coronathermometer een standje hoger te zetten. Van 'laag' naar 'verhoogd'. Die thermometer meet de druk op de samenleving en de zorg. Het verhogen van de thermometerstand betekent niet automatisch dat er ook coronamaatregelen moeten worden genomen. Wel gelden enkele adviezen voor het beschermen van kwetsbaren. Omdat cliënten en bewoners van Silverein behoren tot deze groep, nemen wij deze adviezen over. In deze update kunt u lezen wat dit betekent.

Adviezen om rekening te houden met kwetsbare mensen

Het RIVM geeft als advies dat wanneer iemand kwetsbare mensen in zijn of haar omgeving heeft, of met kwetsbare mensen werkt, kan helpen ze te beschermen. Daarmee wordt de kans dat een ander wordt besmet met het coronavirus verkleind. 

De volgende landelijke adviezen zijn daarvoor: 

 • Blijf thuis bij klachten en doe een zelftest.
 • Ga in isolatie als je test positief is.
 • Laat je vaccineren als je daarvoor een oproep krijgt.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.

Binnen Silverein nemen we deze adviezen over.

We schenken weer extra aandacht aan de basismaatregelen

Natuurlijk is iedereen op de hoogte van de basismaatregelen, die nog altijd gelden. Voor de zekerheid noemen we ze nog eens:

 • Was vaak uw handen.
  • 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
  • Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, en natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Was daarna uw handen.
 • Schud liever geen handen.

Poster met basismaatregelen

De basismaatregelen hebben we ook in een poster gezet. Deze worden binnen onze locaties opgehangen. 

Herhaalprik voor cliënten en bewoners

Achter de schermen is hard gewerkt om binnen Silverein op alle locaties een herhaalprik voor cliënten en bewoners te organiseren. Dit is gelukt!

Op maandag 17 oktober komt de GGD met een mobiel team bewoners van Het Woonoord, De Koperwiek en Santvoorde vaccineren, hier wonen bewoners die een eigen huisarts hebben.

Op dinsdag 18 en woensdag 19 oktober gaan we zelf alle cliënten en bewoners van alle andere locaties binnen Silverein vaccineren (dit geldt ook voor cliënten en bewoners met een eigen huisarts).

Medewerkers in de directe cliëntenzorg zijn uitgenodigd voor een herhaalprik

Ook medewerkers die in hun werk direct contact hebben met cliënten hebben via Silverein een brief met een uitnodiging voor de herhaalprik ontvangen. Met deze brief kunnen zij met voorrang terecht bij de GGD voor de herhaalprik.

Waarom vaccineren?

Vaccinatie beschermt bij de meeste mensen goed tegen ernstige ziekte. Na verloop van tijd neemt de bescherming af. Een herhaalprik is belangrijk om de afweer op te peppen. Met de herhaalprik tegen corona blijf je extra goed beschermd tegen het coronavirus om ernstige ziekte en ziekenhuisopnames te voorkomen. Iedereen vanaf 12 jaar kan de prik kan halen, vanaf 3 maanden na de laatste coronaprik of een doorgemaakte besmetting.

Gebruik een mondmasker wanneer iemand binnen 1,5 m van een cliënt is

We vragen iedereen de afstandsregel van 1,5 m zoveel als mogelijk te volgen. Wanneer onze medewerkers aan het werk zijn is het uiteraard niet mogelijk altijd 1,5 m afstand tot een cliënt te bewaren. Daarom dragen zij mondmasker wanneer zij binnen 1,5 m van een cliënt zijn.

Zelftest voorafgaand aan bezoek

In het landelijk advies worden bezoekers van kwetsbaren geadviseerd om voorafgaand aan het bezoek een zelftest te doen (ook wanneer iemand geen klachten heeft). We vragen u dit advies op te volgen en u te testen voorafgaand aan uw bezoek. Uiteraard blijft u thuis

Wanneer u klachten heeft of een positieve zelftest hebt.

Gebruik van een mondmasker door bezoek wanneer men binnen 1,5 m van een cliënt is

Ook vragen we u een mondmasker te dragen wanneer u binnen 1.5 m van een cliënt of bewoner komt. We vertrouwen op uw begrip en medewerking.

Op alle locaties wordt gezorgd voor de aanwezigheid van mondmaskers en desinfectiepompjes bij de ingang. 

Mondmaskerplicht op woonzorglocaties waar besmettingen zijn

Wanneer op een locatie, afdeling of woning 2 of meer cliënten en/of medewerkers positief zijn getest op het coronavirus, dan draagt iedereen op deze locatie, afdeling of woning een medisch mondmasker (type IIR 2). Dit geldt ook voor medewerkers die niet werken in de directe zorg en voor bezoekers.

De betreffende regiomanager definieert de locatie. Bijvoorbeeld: wanneer er op een etage van een locatie sprake is van besmettingen, kan het zijn dat de andere etages niet meegenomen worden in de maatregelen met betrekking tot het dragen van het mondmasker.

Op een locatie waar geen besmettingen met het coronavirus zijn, geldt dat er geen mondmaskers gedragen hoeven te worden.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over het coronavirus? Kijk dan op de website van het RIVM. Hier vindt u alle actuele informatie. Heeft u vragen over het coronavirus in relatie tot uw naaste die woont of verblijft bij Silverein? Dan kunt u terecht bij onze coronahelpdesk, via mail YVO@silverein.nl. Op werkdagen zijn zij telefonisch bereikbaar via 033 46 00 507.


Update 15 juli 2022 voor bewoners en contactpersonen 

Na het oplopen van de coronabesmettingen landelijk én binnen Silverein, overlegt het coronateam wekelijks over de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus.

Besluiten die leiden tot het instellen van maatregelen worden afgewogen genomen met als uitgangspunten:
• De maatschappij waarbinnen vooralsnog geen maatregelen gelden
• Onze verantwoordelijkheid zorg te dragen voor de bescherming van cliënten en medewerkers
Wanneer nodig, sturen wij u een update met informatie over deze maatregelen.

• Coronabesmettingen zo veel mogelijk beperken
• Mondmaskers binnen 1,5m van cliënt
• Waar mogelijk 1,5m afstand houden
• Klachten? Doe een zelftest. Is deze positief, blijf dan thuis
• Aandacht voor basismaatregelen

Aantal coronabesmettingen zo veel als mogelijk beperken

Het is belangrijk om het aantal besmettingen met het coronavirus zo veel als mogelijk te beperken. Dat geldt binnen Silverein uiteraard voor cliënten, maar vooral ook voor medewerkers, zeker gezien de krapte van het aantal medewerkers in deze zomerperiode.

Daarom is besloten extra aandacht te hebben voor de basismaatregelen. U vindt ze hier onderstaand en ook op posters bij de verschillende locaties. Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking.

Dragen van een mondmasker binnen 1,5m van cliënt

Wij vragen iedereen die zich binnen 1,5 meter van een cliënt bevindt, een mondmasker te dragen. Dit geldt zowel voor medewerkers, als vrijwilligers en bezoekers.
Dit geldt naast de al bestaande maatregel, waarover u wordt geïnformeerd wanneer er op de locatie van uw naaste coronabesmettingen zijn:

Wanneer op een locatie, afdeling of woning 2 of meer cliënten en/of medewerkers positief zijn getest op het coronavirus, dan draagt iedereen op deze locatie, afdeling of woning een medisch mondmasker (type IIR). Dit geldt ook voor medewerkers die niet werken in de directe zorg en voor bezoekers.

De betreffende regiomanager definieert de locatie. Bijvoorbeeld: wanneer er op een etage van een locatie sprake is van besmettingen, kan het zijn dat de andere etages niet meegenomen worden in de maatregelen met betrekking tot het dragen van het mondmasker.

Op een locatie waar geen besmettingen met het coronavirus zijn, geldt dat er geen mondmaskers gedragen hoeven te worden, behalve dus wanneer iemand zich binnen 1,5m van de cliënt bevindt.

Bij iedere locatie vindt u bij de ingang mondmaskers en handdesinfectie, waar u gebruik van kunt maken.

Waar mogelijk, 1,5m afstand houden van elkaar

We vragen u er op te letten, dat wanneer het mogelijk is, u 1,5 meter afstand houdt tot anderen.

Heeft u klachten? Doe dan een zelftest

Bent u voornemens op bezoek te gaan bij een van onze locaties en heeft u klachten? Doet u dan een zelftest. Wanneer deze positief is, blijft u thuis. Ook landelijk is dan nog altijd de richtlijn dat u 5 dagen in isolatie blijft. Wanneer deze negatief is, bent u uiteraard van harte welkom.

Test uw huisgenoot of nauw contact positief op het coronavirus?

Landelijk geldt dat wanneer een huisgenoot of nauw contact positief test op het coronavirus, u niet in isolatie hoeft. Omdat we binnen Silverein te maken hebben met een kwetsbare groep mensen, vragen wij u in dit geval extra voorzichtig te zijn. Dat kan door:
• in deze periode het bezoek zo veel als mogelijk te beperken
• het doen van een zelftest alvorens u op bezoek komt
• het dragen van een chirurgisch mondmasker bij bezoek

Extra aandacht voor basismaatregelen

Natuurlijk is iedereen op de hoogte van de basismaatregelen, die nog altijd gelden. Voor de zekerheid noemen we ze nog eens:
• Was vaak uw handen
o Was uw handen met water en zeep, daarna de handen goed drogen.
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg
o Was daarna uw handen.
• Schud geen handen.
• Ventileer ruimtes regelmatig.

Vragen over het coronavirus

Heeft u vragen over het coronavirus? Kijk dan op de website van het RIVM. Hier vindt u alle actuele informatie. Of u stuurt een mail naar corona@silverein.nl. Telefonisch zijn de medewerkers op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 - 16.30 uur op telefoonnummer 033 46 00 507.


Corona update 23 maart 2022

In deze update:

 • Aantal positieve testresultaten
 • Mondneusmaskers en 1,5 m afstand blijven binnen Silverein nog gehandhaafd
 • 2e Boostervaccinatieronde (herhaalprik)

Aantal positief geteste cliënten

In de periode van 24 februari tot en met 22 maart jl., hebben meerdere cliënten in alle regio's (waaronder ook extramuraal) een positieve testuitslag ontvangen. Omdat deze periode een maand beslaat zetten wij geen exacte cliëntenaantallen neer.

Uiteraard zijn betrokkenen per locatie daarover geïnformeerd en worden óf werden betreffende cliënten volgens protocol verzorgd. In verband met de periode kan het zijn dat aanvullende maatregelen inmiddels zijn opgeheven. Ook in dat geval zijn betrokkenen geïnformeerd.

Mondkapjes en 1,5 meter afstand blijven binnen Silverein nog gehandhaafd

Terwijl landelijk de geldende coronamaatregelen verder worden versoepeld, blijven binnen Silverein de regels met betrekking tot het dragen van mondkapjes en de 1,5 meter regeling ongewijzigd.
Deze regels blijven in ieder geval van kracht tot na de 2e boostervaccinatieronde (gepland op dinsdag 5 en woensdag 6 april) en zo lang landelijk het aantal besmettingen nog hoog is. Daarna zal het coronakernteam de situatie opnieuw bekijken.

Het coronakernteam heeft dit besluit genomen omdat wij binnen de organisatie werken met een kwetsbare doelgroep in combinatie met zowel landelijke hoge besmettingen als binnen onze locaties. Daarbij draagt de inzet van deze maatregelen ook bij aan het voorkomen van de verspreiding van het griepvirus dat momenteel heerst.

We hopen op uw begrip en medewerking.

2e Boostervaccinatieronde (herhaalprik)

Vorige week heeft u van ons een extra corona update ontvangen met daarin informatie over de 2e boostervaccinatieronde (herhaalprik) die is gepland op dinsdag 5 april en woensdag 6 april aanstaande. Alle cliënten wonen of tijdelijk verblijven bij Silverein zijn hiervoor uitgenodigd en kunnen op deze manier op de eigen woon- of verblijflocatie gevaccineerd worden.

De vaccins zijn besteld en onze prikteams zijn er klaar voor. Het vaccineren gebeurt altijd onder de verantwoordelijkheid van een specialist ouderengeneeskunde van Silverein, ongeacht of u of uw naaste nog een eigen huisarts heeft.

Vindt u het fijn de algemene informatie over de herhaalprik nog eens door te lezen? Dan vindt u hier meer informatie vanuit de Rijksoverheid.


Corona-update voor cliënten Zorg thuis

Laatste update 21 december 2021

 • Overzicht m.b.t. positief geteste cliënten
 • Bezoekregels conform landelijk advies
 • Landelijke maatregelen na de persconferentie
 • Meld uw zelftest bij uw zorgmedewerker
 • Silverein ‘boostert’ medewerkers die dat willen
 • Het zorgcontinuïteitsplan kracht
 • Activeren initiatief zorginzet
 • Rijksoverheid vraagt aandacht voor voldoende ventilatie
 • Nieuwe algemene voorwaarden per 1 januari 2022

Graag maak ik van deze maandelijkse update gebruik om terug te kijken op het achterliggende jaar; wederom een bijzonder jaar, waarin het coronavirus ons nog steeds uitdaagt om flexibel en creatief te zijn.
Misschien bent u wel een van de cliënten die het virus zelf heeft doorgemaakt of bent u hier op een andere manier persoonlijk mee in aanraking gekomen. Dan hoop ik van harte dat het weer beter met u gaat.
Ook in verschillende zorgteams hebben we met het coronavirus te maken gehad. Trots ben ik op de hardwerkende collega’s die samen sterk zijn en met passie goede zorg blijven bieden.
Kijkend naar het aankomende jaar staan zij ook dan weer graag voor u klaar. Ik wens u fijne feestdagen, samen met uw dierbare naasten en een liefdevol 2022.

Hartelijke groet
Jacintha Engelhart
manager Zorg thuis

Aantal positief geteste cliënten

In de achterliggende periode, van 3 november tot en met 7 december jl., heeft onderstaand aantal bewoners een positieve uitslag van de coronatest ontvangen

 • Beukenstein, woning 1, 6, 7 en 10 22 bewoners
 • De Heybergh 11 bewoners
 • De Vier Linden 12 bewoners
 • Heidetuin een bewoner
 • Merelhof een bewoner
 • Molenschot een bewoner
 • Noorderhof drie bewoners
 • Ontmoetingscentrum Baarn een bewoner
 • Ontmoetingcentrum De Plataan vier bewoners
 • Zorg thuis Amersfoort- Puntenburg zes cliënten
 • Zorg thuis Soest vijf cliënten
 • Zorg thuis Driebergen een cliënt
 • Zorg thuis Soesterberg een cliënt
 • De betreffende cliënten zijn of worden volgens protocol verzorgd.

Landelijk advies conform bezoekregels

We kunnen het ons enorm voorstellen dat u tijdens de feestdagen, indien mogelijk, met velen samen wilt zijn. Toch vragen we u bewust om te gaan met het maximaal aantal personen dat per dag bij u op bezoek komt. We adviseren, conform landelijk beleid, per dag maximaal 1 huishouden of gezin (maximaal twee personen) thuis te ontvangen. Bovendien wordt het advies gegeven de bezoekers die bij u langskomen, vooraf een zelftest te laten afnemen.

Voor de Zorg thuis willen we u tevens vragen geen bezoek te ontvangen tijdens het zorgmoment
Aangepaste landelijke maatregelen naar aanleiding van de persconferentie
Naar aanleiding van de persconferentie d.d. 14 december en 18 december jl. blijven de basisregels van kracht en wordt het advies voor ‘thuis’ en ‘werk’ verder aangescherpt.

Basisregels voor iedereen

 • Was vaak en goed je handen.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht.

Thuis en werk

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Toch de deur uit? Beperk je contacten en houd afstand.
 • Als een huisgenoot besmet is dan gaat die in isolatie. Alle andere (beschermde en niet-beschermde) huisgenoten gaan in quarantaine. Doe de Quarantainecheck als je twijfelt.
 • Werk thuis. Kan dat niet, houd op het werk altijd 1,5 meter afstand.
 • Ontvang thuis, buiten de feestdagen om, niet meer dan 2 personen per dag (met uitzondering van kinderen tot 13 jaar). Tijdens de feestdagen is op deze maatregel een uitzondering gemaakt en is het advies versoepeld: ontvang gedurende deze dagen maximaal vier personen thuis op bezoek.
 • Ga maximaal 1 keer per dag op bezoek.
 • Ontvang je bezoek of ga je op bezoek, doe dan vooraf een zelftest.
 • Mensen vanaf 70 jaar wordt geadviseerd om contacten te beperken, ook met kinderen.

Zelf een test aangevraagd? Informeer ons

Op het moment dat u klachten krijgt, zoals verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid, keelpijn of koorts, vragen wij u telefonisch uw huisarts en de wijkverpleegkundige, of onze zorgverleners in te schakelen. Alleen dan kunnen de juiste maatregelen worden getroffen.

Om risico op besmetten te voorkomen, is het van belang dat u ons informeert als u in afwachting bent van een testuitslag. Het advies voor kwetsbare ouderen is nog steeds om bij klachten via de GGD een PCR test te doen. Dat biedt een meer betrouwbare uitslag dan een zelftest.

Silverein ‘boostert’ medewerkers die dat willen

We gaan zelf alle medewerkers die dat wensen, de komende week vaccineren met de boosterprik. Medewerkers die deze boosterprik wensen, willen we als werkgever zo optimaal mogelijk faciliteren. Op deze manier doen we er alles aan medewerkers en cliënten zo maximaal mogelijk te beschermen tegen een COVID-besmetting en reduceren we zo veel mogelijk verspreiding.

Het zorgcontinuïteitsplan

Landelijk nemen de coronabesmettingen nog nauwelijks af en de zorg staat onder grote druk. Vanuit de overheid is aangegeven dat alle planbare ziekenhuiszorg landelijk wordt afgeschaald. Veel ouderenzorgorganisaties hebben te kampen met grote personele problemen en nemen noodmaatregelen.

Ook bij Silverein ontwikkelt het aantal coronabesmettingen nog steeds, zowel onder cliënten als onder medewerkers. We merken dat ondanks alle creativiteit en mogelijkheden die nu beschikbaar zijn, het rondkrijgen van de roosters en het geven van de zorg die nodig is aan bewoners, een steeds grotere uitdaging is. Dit is een zorgelijke situatie en vraagt om een passend, breed gedragen besluit vanuit management en directie, afgestemd met de OR (Ondernemingsraad) en de CCR (Centrale Cliëntenraad). Ook staan we in nauw contact met onder andere de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, GGD en GHOR.

Het coronakernteam heeft daarom eind vorige week geadviseerd het zorgcontinuïteitsplan Silvereinbreed in werking te stellen. Het managementteam en directie heeft dit advies, in overleg met de raad van bestuur van De Opbouw, overgenomen. Dit noodplan wordt ingezet bij crisissituaties, zoals nu het geval is en bevat richtlijnen en afspraken als aanvulling op de bestaande continuïteitsplannen en het coronahandboek voor medewerkers.

De consequenties van dit besluit

Het belangrijkste dat in het zorgcontinuïteitsplan staat beschreven, is dat de basiszorg aan cliënten door moet gaan. Om dit te kunnen realiseren;
1. Is de zorg, welzijn en behandeling afgeschaald,
2. Zijn de meeste trainingen voor medewerkers opgeschoven tot na 17 januari 2022,
3. Kan het zo zijn dat toezeggingen van vakantieverlof wordt ingetrokken,
4. Zorgmedewerkers uit een ander team bij u langs komen.

Wat betekent het afschalen van zorg, welzijn en behandeling?

Binnen elk team op alle locaties én in de thuiszorg wordt gekeken welke zorg voor u noodzakelijk is. Alle niet noodzakelijke zorg, welzijn en behandeling wordt op een laag pitje gezet. Zo voeren we bijvoorbeeld alleen nog noodzakelijke behandelingen uit en zetten we sommige reguliere welzijnsactiviteiten op locaties tijdelijk stop. Daarbij blijven we vanzelfsprekend wel zoeken naar alternatieven en aandacht houden voor het welzijn van cliënten.

Activeren initiatief Zorginzet

We herstarten het initiatief Zorginzet en vragen alle niet-zorgmedewerkers in de organisatie zich beschikbaar te stellen voor ondersteuning aan zorgteams en daar waar mogelijk de eigenlijke werkzaamheden te parkeren.
Rijksoverheid vraagt aandacht voor voldoende ventilatie
“Frisse lucht is belangrijk voor de gezondheid. In afgesloten ruimtes wordt lucht steeds viezer. Die vervuiling gaat sneller als er meer mensen in de ruimte aanwezig is. Door ventilatie stroomt er frisse lucht naar binnen. Dat is nodig om de luchtkwaliteit goed te houden. Lagere luchtkwaliteit kan klachten veroorzaken als vermoeidheid, hoofdpijn en duizeligheid. Daarnaast kunnen virusdeeltjes, bijvoorbeeld van het coronavirus, zich in ruimtes zonder ventilatie beter verspreiden. Daarom is het nodig om ruimtes in gebouwen continu te ventileren.”
We vragen u om regelmatig uw woning goed te ventileren.

Algemeen nieuwsbericht: Nieuwe algemene voorwaarden per 1 januari 2022

Hierbij delen wij u mee dat de tot dusver geldende tweezijdige algemene voorwaarden 2018 zijn geactualiseerd. De actualisatie en wijziging van de tweezijdige algemene voorwaarden is tot stand gekomen in overleg tussen ActiZ, Zorgthuisnl, de Consumentenbond, LOC Waardevolle zorg en Patiëntenfederatie Nederland. U kunt de wijzigingen, de oude algemene voorwaarden (geldend tot 1 januari 2022) en de nieuwe voorwaarden terugvinden op de website van Silverein.

Vragen over het coronavirus en over de coronavaccinatie

Heeft u vragen over het coronavirus? Kijk dan op de website van het RIVM. Hier vindt u alle actuele informatie. Heeft u vragen over het coronavirus in relatie tot je werk? Stuur een mail naar corona@silverein.nl. Ook kunt u op werkdagen bellen naar 033 46 00 507.