Corona

Het coronavirus

We informeren u over de ontwikkelingen van en stand van zaken rondom het coronavirus en ons beleid daarin.

Coronavirus

Heeft u algemene vragen over het coronavirus?

Neem dan contact op met het RIVM via 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur.

Bij Silverein is een coronakernteam ingesteld. Zij bespreken wekelijks actuele zaken rondom het coronavirus. Ons beleid en onze afspraken worden aangepast aan de adviezen van het RIVM en de maatregelen die landelijk worden gesteld. Belangrijke maatregelen die we binnen onze organisaties nemen, vindt u terug in deze update. We zetten ons graag in u zo goed mogelijk van informatie te voorzien, zodat er bij u minder vragen ontstaan.

Update voor bewoners

Laatste update 16 november 2021

 • Aanscherping beleid mondmaskers
 • Landelijke, algemene informatie van de rijksoverheid omtrent corona
 • Overzicht afgelopen week m.b.t. positief geteste cliënten
 • Bezoekersaantal vooralsnog onveranderd
 • Boosterprik
 • Aanscherping maatregelen:
  Mondmaskers op locaties en bij begroeting, medewerkers waar mogelijk thuiswerken en ventilatie.
 • Coronatoegangsbewijs

Strengere regels rijksoverheid om contacten te beperken

Naar aanleiding van de persconferentie informeert de rijksoverheid ons:
“Besmettingen moeten omlaag: strengere regels om contacten te beperken."

Het kabinet neemt strengere maatregelen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Om elkaar, en vooral de kwetsbare mensen, beter te beschermen tegen de sterk toegenomen aanwezigheid van het coronavirus, zijn aanvullende maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen zijn erop gericht het aantal contactmomenten per dag te verminderen. Daarbij gaat het dagelijks leven overdag (school, werk, sport et cetera) zoveel mogelijk door, terwijl in de avond het aantal contactmomenten meer wordt beperkt. Deze maatregelen zijn ingegaan op zaterdag 13 november jl. en gelden in ieder geval tot zaterdag 4 december aanstaande. De situatie wordt op vrijdag 3 december opnieuw beoordeeld.”

Landelijke maatregelen op korte termijn

Vanaf zaterdag 13 november jl. gelden landelijk nieuwe maatregelen, die u kunt lezen op de website van de rijksoverheid onder deze link. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/11/12/overzicht-coronamaatregelen.

Een selectie uit deze maatregelen, zijn kort en bondig voor u hieronder genoteerd. Indien dit aangescherpte, landelijke beleid consequenties heeft voor Silverein, leest u verderop in deze update de vertaling van dit beleid naar de situaties voor de Silverein verpleeghuizen.

 • Houd 1,5 meter afstand op die plekken waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is.
 • Wanneer er geen coronatoegangsbewijs verplicht is geldt een mondkapjesplicht.
 • Niet-essentiële winkels en -dienstverlening zoals kledingwinkels, contactberoepen zoals de kapper en casino’s zijn open tot 18.00 uur.
 • Horeca en essentiële winkels, zoals supermarkt, dierenwinkel en drogisterij, zijn open tot 20.00 uur.
 • In de horeca is een coronatoegangsbewijs én een vaste zitplaats verplicht.
 • Evenementen kunnen plaatsvinden tot 18.00 uur met een coronatoegangsbewijs én een vaste zitplaats.
 • Deze verplichte sluitingstijd geldt niet voor kunst- en cultuurvoorstellingen in bijvoorbeeld bioscopen, theaters en concertzalen.
 • Publiek bij sport, zowel bij de professionals als amateurs, is niet toegestaan. Verder is alle sport toegestaan.\
 • Het thuiswerkadvies wordt aangescherpt naar ‘Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan’.
 • Ontvang thuis maximaal 4 gasten per dag.
 • Als een huisgenoot besmet is dan gaat de huisgenoot in isolatie. Alle andere (gevaccineerde en ongevaccineerde) huisgenoten moeten in quarantaine.

Deze maatregelen komen bovenop de basisregels die op dit moment al voor iedereen gelden zoals de mondkapjesplicht en de inzet van het coronatoegangsbewijs. Laat je bij klachten altijd testen, ook als je gevaccineerd bent.”

Tot zover de tekst vanuit de rijksoverheid.
Verderop in deze corona update, informeren we u graag over onze vertaling van de hierboven geciteerde, landelijke maatregelen voor Silverein.


Rectificatie en aantal positief geteste cliënten

In de vorige update zijn, in verband met een fout in de aantallen besmettingen op locatie Leilinde, verkeerde gegevens gecommuniceerd. Uitermate vervelend voor betreffende bewoners, familieleden en medewerkers. We scherpen de interne registratieprocedure aan en zijn nog zorgvuldiger alvorens we dergelijke informatie communiceren.

In de achterliggende periode, van 3 t/m 15 november jl., heeft onderstaand aantal bewoners een positieve uitslag van de coronatest ontvangen

Beukenstein, woning 1, 6, 7 en 10 veertien bewoners
Molenschot een bewoner
Het ontmoetingscentrum Baarn een bewoner
Heidetuin een bewoner
Noorderhof drie bewoners

Betreffende cliënten worden volgens protocol verzorgd.


Bezoekersaantal per bewoner bij Silverein onveranderd

Ondanks het dringend advies van de rijksoverheid dat thuis maximaal vier bezoekers tegelijkertijd welkom zijn, heeft Silverein hierover nog geen aanscherping in de bezoekersregeling aangekondigd voor haar locaties. Hierover zal in het eerstvolgende overleg worden vergaderd en indien daarin een aanscherping plaatsvindt, informeren we u hier uiteraard over.

Belangrijkste regel is hierbij is wel dat in de ruimte waar het bezoek zich bevindt met de bewoner, 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Bezoek is alleen welkom in de huiskamer als ook daar de 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Als u met meerdere mensen op bezoek komt, vragen wij u uit te wijken naar een andere ruimte (bijvoorbeeld het restaurant en/of de kamer van de bewoner. Ook dan geldt de voorwaarde dat men zich daar aan de 1,5 meter afstand houdt.


Derde vaccinatie, de zogenaamde boosterprik

Inmiddels worden alle voorbereidingen getroffen om de uitrol van de derde vaccinatieronde zorgvuldig te kunnen realiseren. Het is een enorme administratieve en organisatorische operatie die consciëntieus uitgevoerd dient te worden. Er is een team van medewerkers samengesteld dat, onder leiding van de voorzitter van het coronakernteam, verschillende inventarisaties uitvoert. De vaccinaties Pfizer zijn reeds besteld en de verwachting is dat begin december deze boosterprikken gezet gaan worden.

Het geniet de voorkeur dat per locatie de bewoners die dat wensen, zoveel mogelijk gelijktijdig de vaccinatie ontvangen. De GGD heeft aangegeven dat zij wellicht met prikteams de verschillende zorgorganisaties kunnen ondersteunen en zij locaties kunnen langsgaan. Echter, op dit moment is nog onduidelijk of zij tijdig (begin december) deze prikteams kunnen inzetten. Mochten de GGD-prikteams niet tijdig in actie kunnen komen, dan zal Silverein, ondanks de impact op de zorgteams, zelf prikteams gaan samenstellen.

In tegenstelling tot de vorige vaccinatierondes, zullen de huisartsen geen boosterprikken in verpleeghuizen zetten. Ongeacht welk prikteam in december in actie komt, worden de huisartsen, die bewoners van Silverein onder behandeling hebben, van tevoren benaderd. Iedere desbetreffende huisarts wordt geraadpleegd voor afstemming, toestemming, informatieoverdracht RIVM en vastlegging in het dossier.

Er is nog veel onbekend met betrekking tot de planning, vaccinatie leverdatum en mogelijke prikdata. Wel kunnen we een reële inschatting maken en u melden dat het vrijwel onmogelijk is te veronderstellen dat binnen nu en twee weken de boosterprik al zal worden gezet.

Waarschijnlijk ontvangen zorgmedewerkers die in aanmerking komen voor de derde vaccinatie, een uitnodiging via de GGD. Wanneer dit zal plaatsvinden is op dit moment nog onduidelijk.

Vragen over het coronavirus

Heeft u vragen over het coronavirus? Kijk dan op de website van het RIVM. Hier vindt u alle actuele informatie. Of u stuur een mail naar corona@silverein.nl. Telefonisch zijn de medewerkers op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 - 16.30 uur op telefoonnummer 033 46 00 507.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws

Heeft u een naaste die verblijft in één van de locaties van Silverein of een vaste bezoeker is van een van de ontmoetingscentra of zorg aan huis ontvangt? Wij communiceren zoveel mogelijk per e-mail met de 1e contactpersoon. Ontvangt u geen e-mail van ons en wilt u op de hoogte blijven van de laatste updates van Silverein met betrekking tot het coronavirus? Stuurt u dan een mail naar corona@silverein.nl

Update voor cliënten Zorg thuis

Laatste update 2 november 2021

 • positief geteste cliënt
 • aandacht voor de 1,5 mtr regel
 • aanscherping maatregelen: per direct mondmaskers

Aantal positief geteste cliënten

In de achterliggende week heeft een cliënt op Leilinde, Amersfoort een positieve uitslag van de coronatest ontvangen. Betreffende cliënt wordt in afzondering verzorgd.

Houd aandacht voor de 1,5 meter afstand

Het beleid ten aanzien van de 1,5 meter afstand blijft gehandhaafd binnen de woonzorgcentra, hierin wijzigt niets. Wel vragen we extra aandacht aan bezoekers en vrijwilligers hier bewust mee om te (blijven) gaan.

Aanscherping beleid rondom mondmaskers

Niet alleen landelijk, maar ook in de provincie Utrecht loopt het aantal besmettingen op dit moment weer op. Ondanks de toenemende vaccinatiegraad, blijft het risico op besmetting en ziekte aanwezig. Dit geldt voor zowel cliënten, vrijwilligers als medewerkers. Het coronakernteam houdt de actuele situatie in de gaten en, indien noodzakelijk, worden bepaalde maatregelen weer aangescherpt. Uiteraard worden alle voor- en nadelen uitgebreid besproken en afgewogen, voordat een dergelijk besluit wordt genomen. Een overzicht van de nieuwe maatregelen treft u aan in de bijlage.

Binnen onze locaties draagt iedereen per direct een mondmasker
Per direct stellen wij het dragen van een mondmasker binnen onze locaties wederom verplicht. Dit geldt voor zowel medewerkers, bezoekers als vrijwilligers. Het mondmasker kan af indien men zit, met in achtneming van de 1,5 meter afstand.

Tijdens het bezoek van de medewerker bij u thuis, wordt een mondmasker gedragen.
De maatregel om een mondmasker te dragen gedurende de aanwezigheid van de zorgmedewerker bij u thuis, is nog steeds van kracht.

Een uitzondering op bovenstaande regel kan ten behoeve van de cliënt worden afgestemd, hierbij vertrouwen wij op de professionele wijsheid van het team
Eerder namen we het besluit om de mondmaskers niet meer te dragen, dit mede wegens het belang van ongehinderde (non-verbale) communicatie. Voorgaande of andere redenen kunnen wellicht meespelen om situationeel een uitzondering te maken op het beleid van het dragen van mondmaskers binnen 1,5 meter.

Zelf een test aangevraagd? Informeer ons

Op het moment dat u klachten krijgt, zoals verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid, keelpijn of koorts, vragen wij u telefonisch uw huisarts en de wijkverpleegkundige, of onze zorgverleners in te schakelen. Alleen dan kunnen de juiste maatregelen worden getroffen. Om risico op besmetten te voorkomen, is het van belang dat u ons informeert als u in afwachting bent van een testuitslag.

Vragen over het coronavirus en over de coronavaccinatie

Heeft u vragen over het coronavirus? Kijk dan op de website van het RIVM. Hier vindt u alle actuele informatie. Heeft u vragen over het coronavirus in relatie tot je werk? Stuur een mail naar corona@silverein.nl. Ook kunt u op werkdagen bellen naar 033 46 00 507.

Corona Helpdesk

De corona helpdesk zit dagelijks klaar uw vragen te beantwoorden, zodat de zorgteams zo veel mogelijk worden ontlast. Onze medewerkers van de corona helpdesk proberen uw vraag altijd te beantwoorden, al is helaas een (geruststellend) antwoord niet altijd paraat.

Heeft u vragen? Dan kunt u een mail sturen naar:

corona@silverein.nl

Of u raadpleegt telefonisch onze coronahelpdesk: 033 460 05 07.

Deze telefoonlijn is dagelijks voorzien van een speciaal team medewerkers. Op werkdagen zijn zij bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. 

Updates coronavirus

Hier vindt u de laatste versie van alle brieven en mails die wij aan de cliënten van Silverein (en/of de 1e contactpersonen) sturen rondom het coronavirus:

Bewoners locaties Siverein:

Cliënten zorg thuis:

Vrijwilligers Silverein:

Corona Routekaart

 • Corona routekaart: actuele coronamaatregelen

Alle info rondom vaccinatie

Wilt u meer weten over de vaccinatie van de cliënten van Silverein? Hier vindt u alle relevante informatie.

Vaccinatie corona virus