Corona

Het coronavirus

We informeren u over de ontwikkelingen van en stand van zaken rondom het coronavirus en ons beleid daarin.

Coronavirus

Heeft u algemene vragen over het coronavirus?

Neem dan contact op met het RIVM via 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur.

Bij Silverein is een coronakernteam ingesteld. Zij bespreken wekelijks actuele zaken rondom het coronavirus. Ons beleid en onze afspraken worden aangepast aan de adviezen van het RIVM en de maatregelen die landelijk worden gesteld. Belangrijke maatregelen die we binnen onze organisaties nemen, vindt u terug in deze update. We zetten ons graag in u zo goed mogelijk van informatie te voorzien, zodat er bij u minder vragen ontstaan.

Update voor bewoners

Laatste update 22 juli 2021

  • Aanscherping beleid mondmaskers
  • Aantal positief geteste cliënten
  • Adressenbestand

 

Aanscherping beleid rondom mondmaskers

Helaas geven de landelijke ontwikkelingen aanleiding om op dit moment bepaalde maatregelen weer aan te scherpen. We realiseren ons hoe ingewikkeld het soms kan zijn om ‘mee te bewegen’ met aanpassingen in het coronabeleid van onze organisatie. U mag er op vertrouwen dat we alle voor- en nadelen uitgebreid bespreken en afwegen, alvorens we overgaan tot bepaalde besluiten.

De actualiteit van besmettingen in de provincie Utrecht roepen veel vragen en onzekerheden op. De vaccinatiegraad onder bewoners is hoog in onze verpleeghuizen, toch is daarmee het risico op besmetting en ziekte op locaties niet weg. Naast ziekte realiseren we ons ook dat besmetting samen gaat met maatregelen en quarantaine, dit geldt ook voor medewerkers die worden besmet.

 

Binnen onze locaties draagt iedereen weer een mondmasker
We scherpen het beleid aan en vragen iedereen (medewerkers, bezoekers, vrijwilligers, enz) per direct een mondmasker te dragen binnen onze locaties. Het mondmasker kan af indien men zit, met in achtneming van de 1,5 meter afstand.

Ook binnen de 1,5 meter tot de cliënt weer een mondmasker dragen
Mede vanwege de start van de zomervakantie is bovenmatige uitval van personeel een aandachtspunt. Dit zou de continuïteit van zorg onder druk kunnen zetten. Het is mede daarom, naar oordeel van het coronateam, uitlegbaar om ook tijdens de zorg binnen de 1,5 meter weer mondmaskers te dragen.

Aantal positief geteste cliënten

In de achterliggende twee weken, in de periode van maandag 28 juni tot en met zondag 11 juli jl. heeft geen enkele cliënt een positieve uitslag van de coronatest ontvangen.

Adressenbestand

Sinds de fusiedatum 1 juli jl. is verstreken, merken we dat er zich af en toe nog enkele database problemen voordoen. Zo kunnen wij helaas de mutaties van de afgelopen weken tot en met heden nog niet verwerken. Dit houdt in dat het kan voorkomen dat u onterecht nog een update ontvangt. Onze excuses hiervoor.

 

Update voor thuiszorg en ontmoetingscentra

Laatste keer bijgewerkt: 14 juni 2021

  • Aantal positief geteste cliënten
  • Versoepelingen per 5 juni jl.
  • Restaurants open
  • Werken met mondneusmasker, ook na uw eventuele vaccinatie
  • Zelf een test aangevraagd
  • Quarantaine

Samenvatting versoepelingen per 5 juni jl.

Landelijk zijn afgelopen week verschillende versoepelingen aangekondigd, we proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij die tendens. Zo is de bezoekregeling thuis verder versoepeld; de groepsgrootte van het aantal bezoekers is uitgebreid naar vier personen.
We verzoeken u tijdens de zorgverlening bij u thuis uw bezoek te beperken. Ook wordt iedereen nog steeds dringend verzocht de 1,5 meter afstand te respecteren.

Restaurants per 5 juni open

De restaurants op onze locaties openen weer hun deuren voor bewoners, revalidanten en cliënten en hun bezoeker(s). We kunnen helaas nog geen buurtbewoners verwelkomen. Volgt u alstublieft de instructies op van de restaurantmedewerkers en respecteer de algemeen geldende maatregelen, zoals het dragen van een mondmasker als u zich verplaatst.

Medewerkers laten zich bij de GGD testen

De snelheid waarmee medewerkers, die zich (preventief) bij de GGD hebben laten testen, hun uitslag ontvangen, is enorm toegenomen. Mede om die reden verwijzen wij onze medewerkers door naar de officiële testlocaties van de GGD. De uitslag van een zelftest is voor ons onvoldoende betrouwbaar.

Preventief beschermende maatregelen blijven van kracht

Medewerkers werken met mondneusmasker, ook na uw eventuele vaccinatie
Ongeacht het feit of u bent gevaccineerd of niet, medewerkers verlenen de zorg en ondersteuning terwijl zij een mondneusmasker dragen. Vooralsnog volgen wij ook hierin de landelijke RIVM-richtlijnen.

Zelf een test aangevraagd? Informeer ons

Op het moment dat u klachten krijgt, zoals verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid, keelpijn of koorts, vragen wij u telefonisch uw huisarts en de wijkverpleegkundige, of onze zorgverleners in te schakelen. Alleen dan kunnen de juiste maatregelen worden getroffen. Om risico op besmetten te voorkomen, is het van belang dat u ons informeert als u in afwachting bent van een testuitslag.

Quarantaine

Als u in afwachting bent van een testuitslag, bent getest of als er bij u of uw huisgenoot een besmetting met het coronavirus is geconstateerd, dan is het belangrijk om het advies van de rijksoverheid op te volgen. De rijksoverheid adviseert 10 dagen quarantaine bij een besmetting of nauw contact met een besmette persoon. Bij een besmetting met het coronavirus blijft u in quarantaine tot uw klachten zijn hersteld. Dit betekent dat u geen bezoek ontvangt en zoveel mogelijk binnen blijft. Indien u klachtenvrij blijft na nauw contact met een besmet persoon, laat u zich direct en op de vijfde dag wederom testen. Op deze manier levert u een belangrijke bijdrage verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Vragen over het coronavirus

Heeft u vragen over het coronavirus? Kijk dan op de website van het RIVM. Hier vindt u alle actuele informatie. Of u stuur een mail naar corona@silverein.nl. Telefonisch zijn de medewerkers op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 - 16.30 uur op telefoonnummer 033 46 00 507.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws

Heeft u een naaste die verblijft in één van de locaties van Silverein, een vaste bezoeker is van een van de ontmoetingscentra of zorg aan huis ontvangt? Wij communiceren zoveel mogelijk per e-mail met de 1e contactpersoon. Ontvangt u geen e-mail van ons en wilt u op de hoogte blijven van de laatste updates van Silverein met betrekking tot het coronavirus? Stuurt u dan een mail naar corona@silverein.nl

Corona Helpdesk

De corona helpdesk zit dagelijks klaar uw vragen te beantwoorden, zodat de zorgteams zo veel mogelijk worden ontlast. Onze medewerkers van de corona helpdesk proberen uw vraag altijd te beantwoorden, al is helaas een (geruststellend) antwoord niet altijd paraat.

Heeft u vragen? Dan kunt u een mail sturen naar:

corona@silverein.nl

Of u raadpleegt telefonisch onze coronahelpdesk: 033 460 05 07.

Deze telefoonlijn is dagelijks voorzien van een speciaal team medewerkers. Op werkdagen zijn zij bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. 

Updates coronavirus

Hier vindt u de laatste versie van alle brieven en mails die wij aan de cliënten van De Brug (en/of de 1e contactpersonen) sturen rondom het coronavirus:

Bewoners locaties Siverein:

Cliënten zorg thuis:

Vrijwilligers Silverein:

Corona Routekaart

  • Corona routekaart: actuele coronamaatregelen

Alle info rondom vaccinatie

Wilt u meer weten over de vaccinatie van de cliënten van Silverein? Hier vindt u alle relevante informatie.

Vaccinatie corona virus