Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die we met u in verband kunnen brengen. Bijvoorbeeld hoe u heet, waar u woont, wat uw telefoonnummer is en wanneer u bent geboren. U deelt persoonsgegevens met ons als u als vrijwilliger bij Silverein werkt. Er zijn strikte regels welke persoonsgegevens mogen worden vastgelegd en waarvoor deze mogen worden gebruikt. Dat is van belang met het oog op uw privacy, die we heel belangrijk vinden. De regels staan beschreven in een privacyverklaring voor vrijwilligers. Als u de regeling wilt inzien, dan kunt u deze hier bekijken.