Het is niet toegestaan om foto’s of (beeld)opnamen te maken van de bewoners zonder daarvoor vooraf toestemming te hebben gevraagd aan de betreffende bewoner en de contactpersoon vrijwilligers. Als je toestemming krijgt, moet dit altijd schriftelijk worden vastgelegd.

Deze laatste is op de hoogte van de afspraken met bewoners en hun familie en hoe je de toestemming schriftelijk vastlegt.