Tarieven

In Nederland hebben we diverse wetten die de zorg en de financiering daarvan regelen. Een groot deel van de kosten komt voor rekening van de overheid, maar in veel gevallen betaalt u ook een eigen bijdrage. Wat de kosten voor u precies zijn, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden, de zorg die u nodig heeft, uw ziektekostenverzekering en uw indicatie.

Wettelijke regelingen - eigen bijdrage

De meeste kosten voor zorg worden betaald uit het budget voor de Zorgverzekeringswet (ZVW), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor de WMO en WLZ betaalt u een eigen bijdrage volgens de eigen bijdrageregeling, welke door het CAK gëind wordt. De hoogte van die eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en de zorg die u ontvangt. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt de hoogte van uw eigen bijdrage vast en brengt die ook bij u in rekening. Woont u nog thuis en maakt u gebruik van een Persoons Gebonden Budget (PGB) of koopt u particulier zorg in, dan is het Silverein die de kosten bij u in rekening brengt.

Medewerkers van cliëntadvies kunnen u op weg helpen om inzicht in uw eigen bijdrage te krijgen. Meer informatie is ook te vinden op de volgende websites:

Verzekeringen

Silverein verzekert de kamer/appartement en andere zaken die eigendom zijn van Silverein. We verzekeren niet alles. U regelt zelf de volgende verzekeringen:

  • Aansprakelijkheidsverzekering
  • Inboedelverzekering voor uw eigen spullen, bijvoorbeeld uw eigen rolstoel
  • Zorgverzekering en (eventueel) aanvullende verzekering(en).

Ook al zijn waardevolle persoonlijke spullen goed verzekerd, het risico bestaat dat deze kwijt kunnen raken en dat is vervelend. Daarom adviseren wij u foto's te maken van uw sieraden, die we in uw persoonlijk dossier bewaren. Tevens willen we u adviseren om waardevolle spullen achter slot en grendel op te bergen.

Prijslijst Silverein

De zorg en ondersteuning van Silverein vallen voor een groot deel onder de hierboven genoemde wettelijke regelingen. Daarnaast zijn er aanvullende producten en diensten die u op eigen kosten bij ons kunt kopen. Het overzicht tarieven geeft u meer informatie.