Tarieven

In Nederland hebben we diverse wetten die de zorg en de financiering daarvan regelen. Een groot deel van de kosten komt voor rekening van de overheid, maar in veel gevallen betaalt u ook een eigen bijdrage. Wat de kosten voor u precies zijn, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden, de zorg die u nodig heeft, uw ziektekostenverzekering en uw indicatie.

Vergoeding van zorg en behandeling in 2024

U dient een basiszorgverzekering te hebben.

Woont u op een woon- en zorglocatie van Silverein zonder dat u behandelingen ontvangt van Silverein? Dan adviseren we u te kiezen voor een goede aanvullende verzekering, zodat extra uitgaven worden vergoed. Wat u precies vergoed krijgt, hangt af van uw leeftijd maar ook van het soort behandeling en de reden waarom u een behandeling/therapie krijgt. Denkt u hierbij aan fysiotherapie, mondzorg, een bril, gehoorapparaat of niet-reguliere medicatie (homeopathische middelen).

Woont u op een verpleeghuislocatie van Silverein met behandeling, dan worden de behandelingen zoals bijvoorbeeld fysiotherapie, ergotherapie en tandarts geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de Wlz indicatie. U kunt ervoor kiezen om uw aanvullende zorgverzekering op te zeggen.

Ieder jaar maken wij afspraken met de verschillende zorgverzekeraars over de kosten die zij aan ons vergoeden voor de zorg en ondersteuning die wij bieden. Voor 2024 heeft Silverein overeenkomsten afgesloten met onderstaande zorgverzekeraars en de labels die daaronder vallen:

  • Zilveren Kruis
  • CZ
  • VGZ
  • Menzis
  • ENO
  • Zorg en Zekerheid
  • ONVZ
  • ASR
  • Achmea
  • DSW Stad Holland

Bent u bij een andere zorgverzekeraar verzekerd? Neem dan eerst contact op met uw verzekeraar. Zij kunnen u vertellen met welke zorgaanbieders zij wel afspraken hebben gemaakt.

 

Wettelijke regelingen - eigen bijdrage

De meeste kosten voor zorg worden betaald uit het budget voor de Zorgverzekeringswet (ZVW), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor de WMO en WLZ betaalt u een eigen bijdrage volgens de eigen bijdrageregeling, welke door het CAK gëind wordt. De hoogte van die eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en de zorg die u ontvangt. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt de hoogte van uw eigen bijdrage vast en brengt die ook bij u in rekening. Woont u nog thuis en maakt u gebruik van een Persoons Gebonden Budget (PGB) of koopt u particulier zorg in, dan is het Silverein die de kosten bij u in rekening brengt.

Medewerkers van cliëntadvies kunnen u op weg helpen om inzicht in uw eigen bijdrage te krijgen. Meer informatie is ook te vinden op de volgende websites:

Over de WMO kunt u meer informatie krijgen bij het WMO-loket van uw gemeente. Over de voorwaarden voor een PGB kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Algemene informatie vindt u op de website van Rijksoverheid

Overige verzekeringen

Silverein heeft een collectieve inboedel- en brandverzekering. Hierbij geldt een eigen risico met een maximum van € 250,- per gebeurtenis. Voor kostbaarheden zoals dure schilderijen of sieraden sluit u zelf een inboedelverzekering af. Ook al zijn waardevolle persoonlijke spullen goed verzekerd, het risico bestaat dat deze kwijt kunnen raken en dat is vervelend. Daarom adviseren wij u foto's te maken van uw sieraden, die we in uw persoonlijk dossier bewaren. Tevens willen we u adviseren om waardevolle spullen achter slot en grendel op te bergen.

Daarnaast adviseren wij u, als u dit nog niet heeft, om een aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP) af te sluiten.

Prijslijst Silverein

De zorg en ondersteuning van Silverein vallen voor een groot deel onder de hierboven genoemde wettelijke regelingen. Daarnaast zijn er aanvullende producten en diensten die u op eigen kosten bij ons kunt kopen. Het overzicht tarieven geeft u meer informatie.