Verhuizing Revalidatie & Herstel locatie Soest naar Amersfoort

14-07-2022

De afdeling Revalidatie & Herstel Soest van Silverein (op locatie Daelhoven) gaat op 18 juli 2022 verhuizen naar Revalidatie & Herstel Amersfoort (op locatie Birkhoven Park). De afdeling Revalidatie & Herstel in Soest wordt opgeheven en zal ook niet terugkeren naar locatie Daelhoven.

De opheffing van onze afdeling Revalidatie & Herstel in Soest was reeds opgenomen in de plannen van Silverein. Locatie Daelhoven gaat gerenoveerd worden en wordt daarmee volledig een woonzorggebouw voor ouderen met dementie, in de vorm van geclusterde groepswoningen onder één dak. De afdeling Revalidatie & Herstel in Soest zou vóór de start van de renovatie opgeheven moeten zijn. Om verschillende redenen gaan we dit voorgenomen besluit versneld doorvoeren en gaat Revalidatie & Herstel in Soest per 18 juli verhuizen naar Amersfoort.

Gevolgen verhuizing voor huidige en nieuwe revalidanten

Een groot deel van de huidige revalidanten op locatie Revalidatie & Herstel Soest zal voor de verhuizing met ontslag gaan. De revalidanten die op 18 juli nog in Soest verblijven, verhuizen mee naar Birkhoven Park of hebben de optie te verhuizen naar Revalidatie & Herstel Bilthoven. Het team van Soest verhuist mee naar Amersfoort. Dit zorgt voor continuïteit in de behandelzorg voor de huidige revalidanten.

De afstand tussen Daelhoven en Birkhoven Park is beperkt (5 km. De kamers waar revalidanten op locatie Birkhoven Park verblijven, zijn modern ingericht. Mede door de grote binnentuin, oefentuin en gezellig grand café op Birkhoven Park, is dit een prettige plek voor revalidanten en medewerkers.

Vanaf heden kunnen nieuwe revalidanten enkel aangemeld worden voor de locaties Revalidatie en Herstel in Amersfoort en Bilthoven.

Meer informatie

Met vragen over de verhuizing kunt u terecht bij het Opnamebureau van Silverein Revalidatie & Herstel: 0885 13 17 17 of revalidatie-opnamebureau@Silverein.nl.