Uitkomsten PREM onderzoek – Silverein Zorg thuis

28-03-2024

De uitkomsten van het PREM Wijkverpleging onderzoek 2023 zijn bekend. Dit is een onderzoek onder cliënten die in 2023 thuiszorg hebben ontvangen, uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau ZorgfocuZ. 

De cijfers voor Silverein Zorg thuis zijn allemaal tussen de 7,9 en 9,0. Silverein scoort op bijna alle onderdelen hoger dan het landelijk gemiddelde. 

De volledige onderzoeksresultaten zijn hier te vinden.

Silverein is enorm trots op dit resultaat; waardevolle, goede zorg dat doe je als team met elkaar!