Twee jaar Silverein - nieuwe koers in ouderenzorg

30-06-2023

Twee jaar geleden, midden in de coronaperiode, vormden De Brug, De Bilthuijsen en Lyvore samen Silverein. Drie krachtige organisaties die samen een nieuwe, kansrijke organisatie hebben gevormd, actief in de regio Amersfoort, Baarn, Soest, De Bilt en Driebergen. Dat is natuurlijk geen sinecure.

Afgelopen twee jaar is hard gewerkt (ondanks de corona-beperkingen) om ook werkelijk in alle opzichten één organisatie te vormen. Het resultaat: een prachtige organisatie die waardevolle ondersteuning en zorg biedt aan haar cliënten. In Silverein bundelen we de krachten van de voorgangers: het innovatieve karakter van de één, de cliëntmedezeggenschap en naastenoverleg van de ander, en de praktische daadkracht van nummer drie. Op die combinatie van talenten kunnen we nu gelukkig voort bouwen.

Pas je cookie-instellingen aan om deze video te bekijken.

Tegelijk moet Silverein ook naar de toekomst kijken. Een jaar geleden trad een nieuwe directie aan, die samen met medewerkers, cliënten, verwanten en vrijwilligers een nieuwe koers heeft ontwikkeld. Dat was na de fusie belangrijk: hoe gaan we antwoord geven op alle uitdagingen in de ouderenzorg? Er is een toenemend aantal ouderen en tegelijk een groeiend personeelstekort. Hoe kan de ouderenzorg méér ondersteuning en zorg bieden met minder mensen? Silverein geeft haar antwoord op die vraag in de nieuwe strategie 2023-2026. Die komt neer op: wat kun je (nog) zelf doen, wat kunnen naasten en vrijwilligers bijdragen en hoe kunnen (technologische) innovaties daarbij helpen?

Positieve benadering

Esther van het Erve (directeur): “Uitgangspunt van de nieuwe strategie is steeds weer de vraag 'Wat kun je zelf?' Vanuit een positieve benadering van gezondheid kijken we samen met de oudere naar de wijze waarop iemand zijn of haar oude dag op een waardevolle wijze wil invullen en welke ondersteuning en zorg daarbij nodig is. Wat is de rode draad in iemands leven en hoe houden we die vast? Bijvoorbeeld: zoveel mogelijk zelfstandig je huishouden kunnen doen en mobiel blijven. Lukt dat niet meer, dan wordt de hulp van mantelzorgers en vrijwilligers, de informele zorg, steeds belangrijker. Zij kunnen iemand helpen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, ondersteund door Silverein-medewerkers van Zorg thuis. Als het thuis niet meer gaat, is het mogelijk om tijdelijk bij Silverein te verblijven (bijvoorbeeld in een ontmoetingscentrum of op de revalidatieafdeling) of bij Silverein te wonen in een van onze woonlocaties.”

Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’

Voor veel medewerkers zal dit een verschuiving in hun werk gaan betekenen. Timon Dijkman, directeur: “Mensen gaan in de zorg werken, juist omdat ze graag willen zorgen vóór iemand. Dat is enorm waardevol. We zien wel dat er een verschuiving nodig is en dat die ook gáánde is. Niet alleen maar zorgen voor iemand, maar ook zorgen dát iemand de juiste zorg en ondersteuning krijgt. Wat ook steeds belangrijker zal worden, is de bijdrage van (technologische) innovaties. Zowel thuis, als tijdens revalidatie of het wonen in het verpleeghuis. Zorgtechnologie is aan een opmars bezig, ook bij Silverein, en kan veel bijdragen aan zelfstandigheid, welzijn en zorgondersteuning. Wij willen verstandig gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden. Dat doen we niet alleen, maar in een bundeling van krachten binnen Zorggroep de Opbouw. Samen kunnen we dit beter dan alleen.”

Ruimte voor zorgverleners

Volgens de beide directeuren moet juist deze combinatie perspectief bieden voor de toekomst van de ouderenzorg: het vergroten van zelfredzaamheid, de hulp van naasten en vrijwilligers, deskundige zorg en ondersteuning door professionals en door alles heen de inzet van technologische hulpmiddelen en innovaties. Dat moet het werken bij Silverein aantrekkelijk maken, ook al staat de zorg net als elders onder druk door een tekort aan zorgmedewerkers. Esther en Timon: “De toekomst van de ouderenzorg is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarin samenwerking van het allergrootste belang is. De zorg is van ons allemaal.”