Succesvolle heraudit PREZO certificaat Zorg thuis

13-02-2023

Begin februari heeft Stichting Perspekt een controle uitgevoerd waarbij een bezoek werd gebracht aan wijkverpleegkundigen van de teams Amersfoort-Noord, Soestdijk-Midden, Eemdal-Centrum en De Bilt. Controleurs hebben verschillende cliënten bezocht en cliëntdossiers gecontroleerd.

Begin februari heeft Stichting Perspekt een controle uitgevoerd waarbij een bezoek werd gebracht aan wijkverpleegkundigen van de Zorgthuis teams Amersfoort-Noord, Soestdijk-Midden, Eemdal-Centrum en De Bilt. De controleurs hebben verschillende cliënten bezocht en cliëntdossiers gecontroleerd.

Complimenten

Het team Zorg thuis ontving complimenten vanwege de hoge cliënttevredenheid en het feit dat verbeterpunten uit de vorige controle goed zijn opgepakt, ondanks de personele tekorten. Perspekt geeft aan te zien dat er aandacht is voor de continuïteit van de zorg zoals scholing van de teams. Zij prijzen de ruimte binnen de teams voor reflectie, de mogelijkheid om van elkaar te leren en elkaar aan te spreken.

Deze controle (audit) betrof een heraudit op het in 2021 behaalde PREZO certificaat. Hierbij is aandacht voor persoonsgerichte zorg, goede communicatie, informatie van de cliënt en de cliëntveiligheid.

Dubbele waardering

Ook zijn de uitkomsten van het ‘PREM Wijkverpleging onderzoek’ bekend. Dit is een onderzoek onder cliënten die afgelopen jaar thuiszorg hebben ontvangen, uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau ZorgfocuZ. Silverein Zorg thuis krijgt een hoge cliëntwaardering, met cijfers tussen de 8,1 en 9. Hiermee scoren wij op alle onderdelen hoger dan het landelijk gemiddelde. Lees er meer over in het nieuwsbericht.

Trots op de teams

Jacintha Engelhart, manager zorg thuis, is trots op de teams; ''Er is hard gewerkt. Fijn dat de cliënttevredenheid dit als resultaat laat zien. Hier doen wij het tenslotte voor!’’

Werken bij Zorg thuis Silverein

Wil jij ook waardevolle zorg leveren aan ouderen met een hulpvraag? Bekijk de openstaande vacatures bij Zorg thuis en solliciteer!