Silverein werkt samen rond coördinatie wijkverpleging in Zuidoost Utrecht

15-09-2022

Verschillende thuiszorgaanbieders, waaronder Silverein, huisartsen, ziekenhuis en wijkmanagers hebben de handen ineen geslagen om de toegang tot wijkverpleging in Zuidoost Utrecht te verbeteren. Ze doen dit vanuit het netwerk Zuidoost Utrecht Verbonden (ZOUV). De partijen pakken concreet de volgende thema's op: acute nachtzorg, coördinatie van wijkverpleging en herinrichting van wijkverpleging.

Samenwerking rond coördinatie van wijkverpleging in Zuidoost Utrecht

De wijkverpleegkundige speelt een belangrijke rol in het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen van ouderen. De zorgvraag en zorgzwaarte van ouderen zal naar verwachting nog verder toenemen. Maar thuiszorgaanbieders kampen met beperkte beschikbaarheid door o.a. structurele personeelstekorten. Zij voelen daarom grote urgentie om met elkaar gezamenlijke afspraken te maken over hoe de zorg slimmer in te richten is en beter vindbaar te maken. Hierbij werken de partijen aan een gedeelde visie op wijkverpleging: hoe kunnen we onze zorg zodanig inrichten dat we ons aanpassen aan de huidige schaarste én hoe kunnen we ons voorbereiden op de toekomst? De ambitie is om te streven naar: ‘wijkverpleging zegt geen nee’. Welke afspraken kunnen we met elkaar maken om ervoor te zorgen dat een (kwetsbare) cliënt zo snel mogelijk de juiste zorg ontvangt?

Naast Silverein zijn de volgende partijen in regio Zuidoost Utrecht betrokken bij dit traject: Accolade Zorg, Allerzorg, Diakonessenhuis, QuaRijn, UNICUM, Santé Partners, Wijkmanagers O&I binnen alle gemeenten in Zuidoost Utrecht, Zorggroep Charim, en Raedelijn begeleidt het proces.

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van het project? Meer informatie zal volgen via de website zuidoostutrechtverbonden.nl/coordinatie-wijkverpleging. In het najaar verschijnt er ook een nieuwsbrief van Zuidoost Utrecht Verbonden. Wilt u zich hiervoor alvast aanmelden, mail dan naar info@zuidoostutrechtverbonden.nl.