Regionale samenwerking psychologische zorg voor ouderen

27-12-2022

Silverein, Accolade Zorg, Warande, Quarijn en Zorggroep Charim slaan de handen in een om samen één aanspreekpunt te vormen voor alle vragen over ouderengeneeskunde. De behandelaren van dit netwerk ONZe (Ouderengeneeskundig Netwerk Zuidoost eerstelijn) staan klaar in de zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen.

Het gaat om specialisten ouderengeneeskunde (SO’s) en (GZ-)psychologen die werken bij verschillende (zorg)organisaties in Utrecht Zuidoost. Naast het werk dat ze doen in hun eigen verpleeghuizen behandelen ze ook cliënten in de eerste lijn. Dat is dan in aanvulling op de zorg die de huisarts biedt. De behandelaren werken samen met de huisartsen uit de regio: Unicum, huisartsenzorg. Op deze manier hebben zorgverleners één aanspreekpunt voor al hun vragen over ouderengeneeskunde.

Eén van de eerste acties die uit dit netwerk volgt is het bezoek van de SO’s aan de huisartsen. Daarmee willen ze bekendmaken dat zij ondersteuning kunnen bieden om ook de complexe zorg thuis te bieden. Als een oudere patiënt vroegtijdig in beeld is, kan dat eraan bijdragen dat het aantal crisisopnamen in een verpleeghuis of ziekenhuis vermindert.

Daarnaast werken de VVT-instellingen samen om het opleiden van GZ-psychologen regionaal mogelijk te maken. Er dreigt in de regio een groot tekort aan gespecialiseerde GZ-psychologen in de ouderenzorg. Zij zijn onmisbaar in deze sector om goede zorg te kunnen geven, niet alleen voor ouderen in een zorginstelling, maar ook als ondersteuning voor ouderen, die daardoor langer thuis kunnen wonen.

De vergrijzing neemt toe en de verscheidenheid van cliënten in de ouderenzorg is groot. Daarmee groeit de behoefte naar goed opgeleide GZ-psychologen.

Op 14 december 2022 tekenden de zorginstellingen hun samenwerking in de hoop dat er in 2024 met een regionale opleiding gestart kan worden.

Pas je cookie-instellingen aan om deze video te bekijken.

 

Afbeeldingen