Silverein doet mee aan Ouderengeneeskundig Netwerk Thuis in Eemland

27-12-2022

Bestuurders van Eemlandse VVT-organisaties hebben op 16 december hun handtekening gezet onder het convenant Ouderengeneeskundig Netwerk Thuis in Eemland ONTiE.  

Met het ondertekenen van het convenant gaan de zorgorganisaties binnen netwerk ONTiE nog intensiever samenwerken om samen de zorg voor kwetsbare ouderen in de regio Eemland goed te kunnen blijven organiseren.

 

Via de huisarts kan, wanneer nodig, op diverse wijzen hulp worden ingeschakeld van een specialist ouderengeneeskunde. Ook kan de specialist ouderengeneeskunde aansluiten bij een multidisciplinair overleg om mee te denken in een casus. Hierdoor zijn ziekenhuisopnames en doorverwijzingen naar een specialist in het ziekenhuis minder frequent noodzakelijk en worden crisissituaties voorkomen of sneller opgelost. 

 

Naast het invoeren van het ONTiE-concept worden een aantal aanvullende toepassingsmogelijkheden in de samenwerking tussen specialist ouderengeneeskunde en huisarts verkend en ontwikkeld, bijvoorbeeld het teleconsult.  

 

Door expertise op het gebied van ouderenzorg goed in de eerste lijn te organiseren en te borgen, krijgen ouderen de juiste zorg op de juiste plek.