Restaurants: keuze voor ontmoetings- en activiteitenplein

15-02-2024

De restaurants van Silverein worden de 2e helft van 2024 getransformeerd naar een ontmoetings- en activiteitenplein. Voor cliënten vormt (de beleving rondom) eten en drinken een belangrijk onderdeel van de dienstverlening die zij van Silverein ontvangen. De directie van Silverein heeft daarom een onderzoek laten uitvoeren naar de restaurants: welk eigentijds en duurzaam restaurant concept sluit het beste aan op de visie en missie van Silverein (‘Ondersteuning en zorg vanuit het hart’), past het best bij de wensen van de verschillende doelgroepen van de restaurants en is tot slot financieel ook haalbaar?

Ontmoetings- en activiteitenplein

Er zijn vier verschillende concepten onderzocht. De keuze is gevallen op het concept ‘ontmoetings- en activiteitenplein’. Dat is omdat dit concept het beste aansluit bij de behoeften van de doelgroepen en organisatie, zoals: het is een ruimte waar zowel cliënten, medewerkers, vrijwilligers als bezoek zich welkom voelen, je sfeervol wat kunt eten, drinken, elkaar ontmoeten en werken, met ruime openingstijden, er plek is voor welzijnsactiviteiten en dit concept goed aansluit bij de missie en visie van Silverein.

Wat houdt dit concept in? In dit concept zijn verschillende doelgroepen welkom: medewerkers, vrijwilligers, cliënten, naasten en overige bezoekers. Kern van het concept is dat er op dit plein structureel activiteiten georganiseerd worden voor verschillende doelgroepen met een sfeervol gedeelte waar je iets kunt eten en drinken. Dit laatste wordt mogelijk een zelfbedieningsgedeelte waar je 24/7 terecht kunt, met ondersteuning op piekmomenten voor wie dit lastig is.

Onderzoek en ontwerp

In de komende fase wordt het onderzoek naar dit concept uitgediept om te komen tot een concreet ontwerp. Bij het ontwerpproces zullen we diverse doelgroepen om input vragen. We willen dit zorgvuldig doen en daar nemen we dan ook de tijd voor. Het streven is om de onderzoek- en ontwerpfase af te ronden per 1 juni 2024. Natuurlijk doen we dit in overleg met zowel medewerkers- als cliëntenvertegenwoordiging. In juni zal dan ook duidelijk zijn wat de gevolgen voor de restaurantmedewerkers zijn. Zolang de plannen niet nader zijn uitgewerkt, is echter nog niet exact duidelijk wat deze gevolgen zullen zijn.

Het ontwerp gaan we vervolgens per locatie realiseren, waarbij het de bedoeling is dat alle huidige restaurants per 1 januari 2025 werken op basis van het nieuwe concept.

Aandacht

We merken dat diverse betrokkenen zich zorgen maken over de wijze van dienstverlening, maar vooral dat men zich afvraagt wat dit gaat betekenen voor collega’s, cliënten en zichzelf. In Soest hebben deze zorgen geleid tot een handtekeningenactie. Deze zorgen kunnen we ons goed voorstellen. Door regelmatig te communiceren en vertegenwoordigers van de diverse doelgroepen te betrekken, streven we naar passende en toekomstbestendige restauratieve voorzieningen.