Palliatieve zorg bij Silverein: “Je kunt het maar één keer goed doen.”

22-02-2023

Onlangs is de Regiogids ‘Over Palliatieve zorg in Eemland’ verschenen. Er staan verhalen in van zorgverleners en van mensen die te maken hebben met de laatste levensfase. Bianca van Dorresteijn (oncologieverpleegkundige en palliatief verpleegkundige) en Jelly Nooi (specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg) staan met een interview over palliatieve zorg in dit boekje. Silverein biedt ondersteuning op dit gebied aan zowel intramurale als extramurale cliënten.

“Mensen wonen bij ons in de laatste levensfase en we proberen dat laatste stukje zo aangenaam mogelijk te maken. Met professionaliteit en aandacht op de werkvloer. En dan niet alleen voor wat betreft het lichamelijke gedeelte, met pijnbestrijding en dat soort zaken, maar ook als het gaat om psychosociale zorg", zegt Jelly Nooi. Het werk in de laatste levensfase is belangrijk, vinden Jelly en Bianca. Zowel voor de patiënt als voor de naasten. Bianca: “Je kunt het maar één keer goed doen.”

Samenwerking belangrijk

Bij Silverein vinden we samenwerking in de regio belangrijk. Voor palliatieve zorg nemen we deel aan het Netwerk Palliatieve Zorg Eemland en het Palliatief Netwerk Utrecht Stad-Zuid Oost Utrecht.

Lees het interview

Wilt u het hele interview lezen? Blader dan in de gids naar bladzijde 22. Klik hier.

U kunt de gids en andere materialen over palliatieve zorg ook bekijken op de website van het Netwerk Palliatieve Zorg Eemland: https://palliaweb.nl/netwerk-eemland/netwerk/jaarplan

Palliatieve zorg bij Silverein

Jelly en Bianca maken, samen met een aantal anderen, deel uit van het Palliatief Adviesteam van Silverein. Het team kan ondersteunen bij:

  • Lichamelijke klachten zoals pijn, misselijkheid, vermoeidheid, benauwdheid, vragen op het gebied van voeding;
  • Psychosociale zorgen of problemen, zoals angst, somberheid of een moeilijke thuissituatie;
  • Vragen betreffende zingeving zoals: wat vind ik nog belangrijk in deze fase, hoe geef ik deze periode in mijn leven vorm en wat wil ik nog graag delen met of vertellen aan mijn naasten;
  • Bij het nemen van belangrijke beslissingen, zoals het al dan niet starten, doorgaan of afzien van behandelingen;
  • Bij het afsluiten van het leven, waardig sterven en bij verwerking van rouw en verdriet;
  • Begeleiding van partner en/of kinderen.

Heeft u hierover vragen, stel ze dan gerust aan de zorgmedewerker.