Ouderenzorg van de toekomst: nieuwe strategie Silverein

23-02-2023

Hoe ziet de ouderenzorg van de toekomst eruit? De uitdagingen zijn groot. Er is een toenemend aantal ouderen en tegelijk een groeiend personeelstekort. Hoe kunnen zorginstellingen meer zorg verlenen met minder mensen? Silverein geeft haar antwoord op die vraag in de nieuwe strategie 2023-2026. In alle fases van het ouder worden staat Silverein ouderen met een hulpvraag bij met ondersteuning en zorg, samen met cliënten zelf, naasten en vrijwilligers en in combinatie met technologie.

Uitgangspunt is de vraag 'Wat kan ikzelf?' Vanuit een positieve benadering van gezondheid kijken we samen met de oudere naar de wijze waarop iemand zijn of haar oude dag op een waardevolle wijze wil invullen en welke ondersteuning en zorg daarbij nodig is. Wanneer iemand niet meer volledig voor zichzelf kan zorgen wordt de hulp van mantelzorgers en vrijwilligers (informele zorg) steeds belangrijker. Zij kunnen iemand helpen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Als het thuis niet meer gaat, is het mogelijk om tijdelijk bij Silverein te verblijven (bijvoorbeeld in een ontmoetingscentrum of op de revalidatieafdeling) of bij Silverein te wonen in een van de locaties in Amersfoort, Baarn, Soest, De Bilt en Utrechtse Heuvelrug. In alle fases dragen (technologische) innovaties bij aan zelfstandigheid, welzijn en zorgondersteuning.

Ruimte voor zorgverleners

Die combinatie - het vergroten van de zelfredzaamheid, de inzet van technologische hulpmiddelen en de ondersteuning van naasten en vrijwilligers - is onmisbaar. Het biedt ruimte aan de 2200 zorgmedewerkers om professionele ondersteuning en zorg te blijven bieden, zowel thuis, in een tijdelijke verblijfssituatie of in een woonlocatie.

Afbeelding: strategie Silverein 2023-2026. Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Samenspraak

De nieuwe koers is samen met medewerkers, cliënten, verwanten en vrijwilligers ontwikkeld. Zij hebben de afgelopen maanden in dialoogsessies hun visie op de toekomst van de ouderenzorg gedeeld en kunnen reageren op voorstellen vanuit het managementteam. Op Valentijnsdag, 14 februari, is de nieuwe koers gepresenteerd aan medewerkers.

Samen optrekken

Op 16 februari volgde de presentatie aan een grote diversiteit aan externe partijen, zoals gemeenten, huisartsen, ouderenzorgaanbieders, woningbouwverenigingen, opleiders en verzekeraars. Tijdens een goedbezochte bijeenkomst op locatie Sparrenheide in Driebergen gingen de deelnemers in gesprek over de vraag ‘hoe vinden wij elkaar en hoe werken we samen?’ Want als één ding duidelijk is, is het dit: de toekomst van de ouderenzorg is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarin samenwerking van het allergrootste belang is.

Zorgpartijen uit de regio Midden-Nederland vonden elkaar tijdens de bijeenkomst van Silverein in Driebergen. De nieuwe strategie sluit aan op de landelijke ontwikkelingen, geschetst door de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving in ‘Anders leven en zorgen’. In de deelsessie ging het over de vraag: hoe kunnen wij nu en in de toekomst nog beter samenwerken?