Opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne bij Boshuysen 8 en 9

24-08-2022

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is er in Nederland veel vraag naar opvanglocaties voor vluchtelingen. Per gemeente wordt bekeken welke locaties hiervoor in aanmerking komen. Ook Silverein heeft aan verschillende gemeenten huisvesting beschikbaar gesteld. Op locatie Santvoorde in Baarn en locatie Het Woonoord in Doorn bieden wij inmiddels onderdak aan ruim 150 Oekraïners.

Aan gemeente De Bilt hebben wij Boshuysen 8 en 9, van locatie De Biltse Hof, aangeboden als opvanglocatie. De eerdere bewoners van deze beide woningen zijn inmiddels allen verhuisd omdat deze huisvesting niet meer voldeed aan de eisen die in deze tijd worden gesteld aan een kleinschalige woning voor mensen met dementie. Gemeente De Bilt heeft positief gereageerd op dit aanbod en na een periode van noodzakelijke aanpassingen aan Boshuysen 8 en 9, worden deze woningen sinds maandag 22 augustus bewoond door een aantal Oekraïners. In de komende tijd zal het aantal mensen dat hier komt wonen uitbreiden tot ongeveer 40 personen.

De eerste bewoners hebben wij hartelijk welkom geheten. Ook organiseren wij binnenkort een barbecue voor de nieuwe bewoners van Boshuysen 8 en 9. Wij zien dit als een mooie gelegenheid elkaar beter te leren kennen en tevens te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de bewoners uit Oekraïne vrijwillig- of betaalde werkzaamheden te laten verrichten wanneer zij hier voor open staan.