Nieuwe bijzondere voorwaarden

14-12-2023

Per ingang van 1 december 2023 is er een wijziging in een van de bijzondere voorwaarden die Silverein gebruikt. Het gaat om voorwaarden voor cliënten met indicatie dementie die langdurige zorg ontvangen.

Daarnaast gaat het om cliënten met een psychogeriatrische aandoening of een daaraan gelijkgestelde aandoening (syndroom van Korsakov, ziekte van Huntington of niet-aangeboren hersenletsel) en waarbij uit een medische verklaring blijkt dat de Wet zorg en dwang (Wzd) op hen van toepassing is, maar die geen indicatie hebben voor langdurige zorg. 

Voorheen hanteerde Silverein haar eigen voorwaarden, bij gebrek aan voorwaarden vanuit Branchevereniging Actiz. Actiz heeft nu samen met verschillende zorgorganisaties nieuwe voorwaarden opgesteld. Silverein gebruikt daarom vanaf 1 december 2023 de volgende voorwaarden:

Bijzondere module Wzd

De ‘Algemene Regels voor zorg- en dienstverlening aan cliënten met indicatie dementie conform WZD’ komt hierbij te vervallen.

Algemene Voorwaarden zijn schriftelijke afspraken tussen een cliënt en zorgaanbieder en regelen de rechten en plichten van zowel cliënt als zorgaanbieder. De Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en uit bijzondere delen. Het algemeen deel is altijd van toepassing ongeacht de zorg die een cliënt ontvangt. De bijzondere delen zijn alleen van toepassing als een specifieke soort zorg wordt verleend.